Država, prava, zajednica i pojedinac

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I. ili II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 3

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 • Rawlsova misao nakon A Theory of Justice
  Prikazat će se kasnija evolucija Rawlove misli, prije svega Kantovska interpretacija doktrine, kao i stavljanje doktrine u povijesni kontekst. Pojasnit će se razlikovanje između obuhvatnog i političkog liberalizma. Analizirat će se pojmovi "preklapajućeg konsenzusa" i "javnoga uma" kao temeljni Rawlsovi pojmovi za funkcioniranje dobro uređene pluralističke zajednice. Raspravit će se kritike Rawlsova prijedloga, prije svega s aspekta (ne)mogućnosti razvoja normativne političke rasprave izostavljanjem širih obuhvatnih premisa. Posebno, raspravit će se položaj religijskih zajednica u liberalnom društvu, po Rawlsovom modelu, kao i kritike Rawlsovog prijedloga po tom pitanju.

 • Nacionalizam i patriotizam
  Prikazati će se i raspravljati nacionalizam, kao posebna manifestacija komunitarističkog prijedloga. Središte rasprave čine suvremeni prijedlozi koji nastoje pokazati kako je nacionalna pripadnost nužna dimenzija za smislenost života, ali i da ova dimenzija može kvalitetno biti zaštićena u posebnim modelima liberalno-demokratske države. Prikazati će se i kritički raspravljati argumenti koji nastoje dokazati posebnost nacionalne pripadnosti u odnosu na druge oblike pripadnosti. Prikazati će se i kritički raspravljati i tematika patriotizma, kao pitanje dužnosti u odnosu na vlastitu državnu pripadnosti.

 • Rodno pitanje
  Kao posebnu cjelinu, obradit će se rodno pitanje u suvremenoj filozofiji politike. Prije svega, razmatrati će se kritika prema kojoj neutralistički liberalizam zanemaruje potrebu ispravljanja nepravdi u civilnom društvu, te rasprave o potrebi konformiranja javnih ustanova i ženskog modela življenja. Prikazati će se i kritički diskutirati (u sklopu šireg konteksta od onog rodnog) pitanje afirmativne akcije.

Literatura
 1. J. Rawls, Politički liberalizam, Zagreb, KruZak, 2000.
 2. W. Kymlicka, Multikulturano građansko, Zagreb, Jesenski i Turk, 2003