Filozofija odgoja

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I., II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Uvod u kolegij filozofija odgoja.
 2. Odabir i obrada najznačajnijih filozofa odgoja.
 3. Analiza temeljnih filozofskih stavova filozofa odgoja.
 4. Temeljne etičke teorije filozofa odgoja.
 5. Problematika spoznavanja (s osvrtom na filozofe odgoja).
 6. Pregled odgojnih koncepcija kroz povijest filozofije.

Literatura
 1. Filozofska hrestomatija 1-9 (odabrani dijelovi), Školska knjiga, Zagreb 1996.
 2. Nigel Warburton, Filozofija (odabrani dijelovi), KruZak, Zagreb 1999.
 3. Milan Polić, K filozofiji odgoja, Znamen i Institut za pedagogijska istraživanja, 1993.
 4. Milan Polić, Činjenice i vrijednosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2006.
 5. William K. Frankena, Philosophy of Education, Macmillan, New York 1965.
 6. Steven M. Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education, New York, 1997.