Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Filozofija odgoja

Studij: Diplomski studij Fizika i filozofija
Godina: I., II. 
Semestar: zimski
Broj sati u semestru (P+V+S): 15+0+15
Status predmeta: izborni
ECTS: 2

Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
 1. Uvod u kolegij filozofija odgoja.
 2. Odabir i obrada najznačajnijih filozofa odgoja.
 3. Analiza temeljnih filozofskih stavova filozofa odgoja.
 4. Temeljne etičke teorije filozofa odgoja.
 5. Problematika spoznavanja (s osvrtom na filozofe odgoja).
 6. Pregled odgojnih koncepcija kroz povijest filozofije.

Literatura
 1. Filozofska hrestomatija 1-9 (odabrani dijelovi), Školska knjiga, Zagreb 1996.
 2. Nigel Warburton, Filozofija (odabrani dijelovi), KruZak, Zagreb 1999.
 3. Milan Polić, K filozofiji odgoja, Znamen i Institut za pedagogijska istraživanja, 1993.
 4. Milan Polić, Činjenice i vrijednosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2006.
 5. William K. Frankena, Philosophy of Education, Macmillan, New York 1965.
 6. Steven M. Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education, New York, 1997.