Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Fizički praktikum IV

Studij: Preddiplomski studij Fizika
Godina: III.
Semestar: ljetni
Broj sati u semestru (P+V+S): 0+0+60
Status predmeta: obvezatan
ECTS: 4


Opis predmeta:  .pdf

Izvedbeni program:  .pdf

Sadržaj
  1. Elektronske cijevi (dioda, trioda, tinjalica)
  2. Poluvodički elementi (dioda)
  3. Sklopovi za ispravljanje (poluvalni, punovalni)
  4. Elektronički filtri (visokofrekventni RC filtar; niskofrekventni RC filtar;pojasni RC filtar)
  5. Oblikovanje impulsa (rezanje impulsa; deriviranje i integriranje)
  6. Franck-Hertzov eksperiment
  7. Magnetsko polje ravnog vodiča i zavojnice
  8. Spektroskopija


Akademska godina 2014/15

Raspored vježbi s popisom
1.-5. vježba
6. vježba: Franck-Hertzov eksperiment
7. vježba: Magnetsko polje ravnog vodiča i zavojnice

8. vježba: Spektroskopija
Upute za obradu mjerenja i izradu referata


Obvezna literatura
M. Sarta Deković, D. Kotnik-Karuza: Fizički praktikum IV (interni nastavni materijal Odjela za fiziku, Rijeka, 2009)
D. Kotnik-Karuza: Osnove elektronike s laboratorijskim vježbama, Filozofski fakultet u Rijeci, 2000

Dopunska literatura
Thorne A., Litzén U. , Johansson S., 
SPECTROPHYSICS, Springer-Verlag, 1999
K. Seeger: SEMICONDUCTOR PHYSICS, Springer 1991
P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 2001
Halliday D., Resnick R., Walker J., FUNDAMENTALS OF PHYSICS , 6th ed., J.Wiley and Sons Inc., New York , 2003.
Haken H., Wolf H.C., ATOMIC AND QUANTUM PHYSICS, 2nd ed., Springer-Verlag, 1984