Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Upisi

UPISI NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKA


Upisi na 1. godinu preddiplomskog studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci u jesenskom roku održat će se u Studentskoj službi na adresi Radmile Matejčić 3 (u zgradi Građevinskog fakultet, ulaz s lijeve (zapadne) strane) 20. rujna 2017. godine od 10:00 do 14:00 sati.Uz dokumente na stranici 12 u Natječaju, za upis su još potrebni:U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:


  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)

  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša

  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu

  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu
 

UPISI NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA


Prijave za upis na diplomske studijske programe Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavljaju se online, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS-a), a kojem se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave na diplomske studije.
    
Prijave traju do 29. rujna 2017. u 12:00 h. Konačne rang liste bit će objavljene 30. rujna 2017. u 14:00 h. Upisi na 1. godinu diplomskih studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci održat će se u Studentskoj službi na adresi Radmile Matejčić 3 (u zgradi Građevinskog fakulteta, ulaz s lijeve (zapadne) strane) 3. listopada 2017. godine, od 10:00 do 14:00 h.

Studenti koji se prijavljuju za upis prve godine diplomskih studija na Odjelu za fiziku trebaju se najkasnije do 29. rujna 2017. javiti ISVU koordinatoru (e-mail: msarta@phy.uniri.hr) radi predbilježbe za upis izbornih kolegija.h.

 

UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA 


Upisi u više godine studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci provode se u Studentskoj službi od 28. kolovoza do 28. rujna 2017. godine od 10:00 do 14:00 h. Prije upisa u Studentskoj službi, studenti moraju podignuti Obrazac za upis kolegija kojeg ispunjava i potpisuje ECTS koordinator.

Za podizanje Obrasca za upis kolegija studenti se trebaju po završetku svojih ispitnih obveza javiti ISVU koordinatoru (e-mail: msarta@phy.uniri.hr), a najkasnije do datuma navedenih u rasporedu.

Studenti koji u rujnu obrane Završni rad na preddiplomskom studiju te se upisuju na diplomske studije Odjela za fiziku u 2017./2018. ak. god. mogu zanemariti ovu obavijest, no trebaju se javiti ISVU koordinatoru (e-mail: msarta@phy.uniri.hr) radi predbilježbe za izborne kolegije.


Dokumenti potrebni za upis