Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Alumni - završni radoviALUMNI ODJELA ZA FIZIKU

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNICI FIZIKE

  

IME I PREZIME
TEMA RADNJE
MENTOR
GODINA OBRANE RADNJE
Kavre Ivna Transformator doc.dr.sc. Rajka Jurdana-Šepić 2008.

Novokmet Vedrana

Poluvodička dioda prof. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza 2008.

Birko Danijela

Ekstrasolarni planeti doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2009.

Lončarić Klaudija

Helij - neon laser prof. dr. sc. Nada Orlić  2009.

Čižmar Tihana

  prof. dr. sc. Nada Orlić 2009.

Benčić Kristina

Ogib svjetlosti viši predavač Velimir Labinac, prof. 2009.

Korenić Jelena

Principi i primjene akustike viši predavač Velimir Labinac, prof. 2009.

Zoretić Marija

Ultrazvuk u medicinskoj fizici viši predavač Velimir Labinac, prof. 2009.

Brstilo Nevija

22-godine Ruđera Boškovića doc. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić 2009.

Podgajec Ivana

Uvod u deterministički kaos prof.dr.sc. Zoran Kaliman 2009.

Matejčić Ivona

Kroz zemlju i natrag mr. sc. Branka Milotić 2011.

Blaškan Ivana

Optičke iluzije viši predavač Velimir Labinac, prof. 2012.

Čargonja Marija

Nenjutnovski fluidi prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić 2012.

Gaće Ivana

Fizikalne osnove krvožilnog sustava prof. dr. sc. Nada Orlić  2012.

Bervida Marija

Istraživanja svemira u različitim područjima elektromagnetskog spektra doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2012.

Žilić Mate

Frekvencijski češalj doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac 2013.

Pribanić Ivan

Linearni površinski valovi na vodi viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2013.

Mužić Tea

Magnetoencefalografija i transkranijalna magnetska stimulacija doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2013.

Linić Arijana

Bohrov model atoma i Franck-Hertzova potvrda Bohrove teorije prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić 2013.

Poropat Elizabeta

Primjene lasera prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić 2013.

Stojšić Kristian

Rotirajuće crne rupe kao akceleratori čestica do proizvoljno visokih energija doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2013.

Pavletić Lovro

Istraživanje ekstrasolarnih planeta metodom tranzita doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2013.

Dragičević Martina

Elektronski plin u metalu viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2013.

Željeznjak Jelena Kristina

Gibanje protona u magnetskom polju na eksperimentu AEGIS u  CERN-U prof. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza 2014.

Marijanović Jasmina

Ramanova spektroskopija viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2014.

Barac Martina

EPR paradoks - Korelacije između spinova viši predavač Velimir Labinac, prof. 2014.

Bilandžija Darko

Temelji kvantne mehanike viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2014.

Zurak Luka

Fizika lasera i helijsko-neonski laser prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić 2014.

Tolo Marlena

Mehanička rezonancija viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2014.

Vlaho Martina

Druga kvantizacija - Opća metoda i primjena na fonone prof. dr. sc. Zdravko Lenac 2014.

Ciganj Matej

AHARONOV - BOHM efekt viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2014.

Goran Jelić-Čižmek

Rješenje Diracove jednadžbe za Coulombov potencijal prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester 2015.

Jessica Puž

Konceptualno razumijevanje pojmova iz optike dr. sc. Nataša Erceg 2015.

Mario Vretenar

Optički rezonator: digitalna kontrolna petlja doc. dr. sc. Marin Karuza 2015.

Mia Žudić

Korozija i zaštita od korozije doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić 2015.

Ivona Grubišić

Entropija u termodinamici viši predavač Velimir Labinac, prof. 2015.

Lea Butorac

Nuklearna fisija i fuzija viši predavač, Velimir Labinac, prof. 2015.

Martina Tanković

Mpemba efekt viši predavač Velimir Labinac, prof. 2015.

Mažda Hdagha

Konceptualno razumijevanje odabranih pojmova iz dinamike dr. sc. Nataša Erceg 2015.