Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Sjednice Odbora

Zapisnici sa sjednica Odbora za kvalitetu dostupni su na Share point portalu Odjela za fiziku.


Plan rada Odbora za kvalitetu Odjela za fiziku u 2018. godini

  • Provođenje samoevaluacije nastavnika Odjela za fiziku

  • Predlaganje kriterija i kandidata za Nagradu za nastavnu izvrsnost Odjela za fiziku u 2018. godini

  • Unaprjeđivanje nastavnih planova i programa

  • Povezivanje s realnim sektorom

  • Modernizacija praktikuma opće fizike i izrada pratećih materijala