Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Ivna Kavre Piltaver


      
 
   dr. sc. IVNA KAVRE PILTAVER
   Docent

   Curriculum vitae (.pdf)     

   Ured: O-118
   Telefon: 584 - 618
   E-mail: ivna.kavre@uniri.hr
  
   Portfelj: link
     Kolegiji (Odjel za fiziku):
 • Fizika 3
 • Fizički praktikum 4
 • Praktikum iz elektronike


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE
 • Rođena sam 28. rujna 1986. u Rijeci. Živim u Kostreni.
 • 2017. -            Docent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2015. - 2017. Viši asistent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci
 • 2010. - 2014. Doktor znanosti iz područja fizike ('Beyond hard-walled spherical                          colloids'), Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
                           Slovenija
 • 2008. - 2010. Magistar edukacije fizike i matematike ('Synchrotron radiation and its                          application in the investigation of boric nitride'), Odjel za fiziku,
                           Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2005. - 2008. Prvostupnik fizike, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • 2001. - 2005. Srednja talijanska gimnazija, opći smjer, Rijeka
 • 1993. - 2001. Osnovna talijanska škola Gelsi, RijekaRADNO ISKUSTVO
 • 2017. -              Docent na Odjelu za fiziku, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2015. - 2017.  Viši asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2014. - 2015.  Asistent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • 2010. - 2013.  Mladi istraživač u Laboratoriju za mehko snov, Fakulteta za matematiko in fiziko,                                 Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2009. - 2010.  Predavala fiziku u osnovnoj talijanskoj školi Gelsi, Rijeka, HrvatskaZNANSTVENO STRUČNO USAVRŠAVANJE
Konferencije i znanstveni skupovi:
 • 7. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Portorož, Slovenija (5. 11. 2010.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2010, Heraklion, Grčka (15. - 17. 11. 2010.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2011, Vienna, Austrija (15. 6. 2011.)
 • Mid-Term Rewiew 2011, Vienna, Austrija (16. - 17. 6. 2011.)
 • Liquid Matter Conference 2011, Vienna, Austrija (5. - 10. 9. 2011.)
 • 14. slovensko srečanje o uporabi fizike, Portorož, Slovenija (28. 10. 2011.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2012, Edinburgh, Škotska (30. 5. – 3. 6. 2012.)
 • Physics of compplex colloids, Comploids conference – (poster) Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija (2013.)
 • COMPLOIDS Annual Meeting 2013, Ljubljana, Slovenija (15. 5. 2013.)
 • International Soft Matter Conference - (poster) Universita La Sapienza, Rim, Italija (15. - 22. 9. 2013)
 • COMPLOIDS Final Meeting 2013, Rim, Italija (17. 9. 2013.)
 • The 16th European Microscopy Congress, Lyon, Francuska (28. 8. 2016.-2. 9. 2016.)
 • 24 International Conference on Materials and Technology, Portorož, Slovenija, (28. - 30. 9. 2016.)
 • 24th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique Zadar, Hrvatska (18. - 19. 5. 2017.) – pozvano predavanje s naslovom  Controlling the grain size of polycrystalline TiO2 films grown by atomic layer deposition.


Seminari i usavršavanja:
 • Colloidal dispersion rheology, Heraklion, Grčka (18. - 24. 11. 2010.)
 • Glass forming systems, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Confocal imaging and flow, Edinburgh, Škotska (30. 5. - 3. 6. 2011.)
 • Complex fluid flow in porous media, Vienna, Austrija (11. - 12. 9. 2011.)
 • Oral scientific presentations, Vienna, Austrija (13. - 14. 9. 2011.)
 • Observation techniques for complex fluids, Bordeaux, Francuska (5. - 9. 12. 2011.)
 • Microfluidics, Bordeaux, France (5. - 9. 12. 2011.)
 • English language, scientific writing, Edinburgh, Škotska (29. 5. 2012.)
 • Ljetna škola: COMPLOIDS Summer School, Physics of complex colloids, Varenna, Italija (3. – 13. 7. 2012.)
 • Data visualization, Ljubljana, Slovenija (14. 5. 2013.)
 • Mjerenja na NSSRC (National Synchrotron Radiation Reserach Center), Hsinchu, Tajwan (2010. i 2013.)
 • Stručno usavršavanje u sklopu SIZIF projekta - rad na pretražnom elektronskom mikroskopu (SEM) te priprema uzoraka, Ljubljana, Slovenija (7. 9. - 23. 10. 2015.)
 • Radionica u sklopu EMC2016 kongresa u Lyonu, Francuska, HYPERSpy (26. 8. 2016.)
 • Mjerenja na sinkrotronu Elettra (BEAR linija), Basovizza, Italija (2016.)PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
Tijekom doktorskog rada koristila sam koloidne suspenzije sa anizotropnim česticama (ne-magnetskim i magnetskim) u tri različita eksperimentalna bloka u kojima sam se bavila s nekim od 'otvorenih' pitanja u vezi:
 • Samo-uređenja u koloidnim suspenzijama pod utjecajem vanjskih polja
 • Sinteza aktivnih komponenti u mikrofluidici
 • Hidrodinamiča sinhronizacija samostalno oscilirajućih čestica

Trenutno radim u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Laboratorij za fiziku površina i materijala). Korištene metode i instrumenti: X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Scanning Electron Microscope (SEM), Atomic Layer Deposition (ALD) te Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS).
POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVOVA
CROSBI
Google Scholar