Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Pretražni elektronski mikroskop (SEM)


 

Oprema je kupljena u sklopu projekta Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Laboratorij: O-120

  JSM-7800F Field Emission Scanning Electron Microscope


 

Opis: Pretražni elektronski mikroskop (SEM): vrsta elektronskog mikroskopa koji omogućuje promatranje i karakterizaciju heterogenih organskih i anorganskih materijala na nanometarskoj (nm) i mikrometarskoj (μm) razini.
Namjena:
SEM omogućuje dobivanje slika površine širokog raspona materijala. Površina koju želimo ispitati ili mikro-obujam kojega želimo analizirati ozračen je dobro fokusiranim elektronskim snopom u svrhu stvaranja slike ili za elementnu analizu uzorka. Rezultati međudjelovanja elektronskog snopa s uzorkom mogu biti: sekundarni elektroni (emitirani iz uzorka), povratno raspršeni elektroni (iz elektronskog snopa) i karakteristično rendgenskog zračenje emitirano s uzorka. Signali se mogu koristiti za ispitivanje različitih karakteristika uzoraka, kao što su topografija površine, kristalografija, kemijski sastav, itd.
Tehničke specifikacije:
Model mikroskopa: JEOL pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja (JSM-7800F) s maksimalnom rezolucijom od 0.8 nm, naponom ubrzanja između 0.01 – 30 kV i rasponom povećanja: x25 – 1000000.
Mikroskop je opremljen sa sljedećim detektorima:
Godina proizvodnje:
2014.
 
Izvor financiranja:
EFRR projekt “Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci’’.
 
Kontakti:
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver (+ 385 51 584 618, ivna.kavre@uniri.hr)