Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Projekti Zavoda za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku

 1. Istraživački projekti financirani iz međunarodnih izvora:
  1. 2014. EFDA-ITER Physics Work Packages  "Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO", voditelj hrvatskog dijela projekta M. Petravić
  2. 2008. CAST (Cern Axion Solar Telescope), CERN, Ženeva, Švicarska (PI Konstantin Zioutas), suradnik na projektu M. Karuza
  3. 2013. GMINUS2, INFN  Italija (PI Graziano Venanzoni), suradnik na projektu M. Karuza

 2. Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost:
  1. "Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode tehnikom depozoicije atomskih slojeva (ALD)", voditeljica projekta G. Ambrožić
  2. "HI WI", suradnici na projektu M. Karuza i V. Vujnović

 3. Znanstveni centri izvrsnosti:
  1. Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore "Fotonika i kvantna optika", suradnik M. Karuza

 4. Istraživačka potpora Sveučilišta u Rijeci:
  1. "Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala", voditelj projekta M. Petravić
  2. "Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)", voditeljica projekta G. Ambrožić
  3. "Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika", voditelj projekta D. Mekterović
  4. "Kinetička detekcija astročestica", voditelj projekta M. Karuza

 5. Popularizacijski projekti:
  1. "Subotnje jutro uz fiziku - program polularizacije fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima", voditeljica projekta N. Erceg