Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku


Znanstveni rad u grani astrofizike odvija se na teorijskoj i eksperimentalnoj razini istraživanjima atmosfere različitih tipova zvijezda i cirkumstelarnih ovojnica, potragom za ekstrasolarnim planetima pomoću efekta gravitacijske mikroleće, te mjerenjem gama zračenja iz svemira detekcijom Čerjenkovljevog zračenja.

alt
 


U sklopu međunarodne kolaboracije PLANET koristimo mrežu optičkih teleskopa za mjerenja povećanja sjaja zvijezda uslijed efekta gravitacijske mikroleće. Pomoću mjerenih i simuliranih svjetlosnih krivulja određujemo da li u orbitama tih zvijezda postoje ekstrasolani planeti ili se radi o dvojnim zvjezdanim sustavima (D. Dominis Prester).

alt
Kataklizmičke promjenljive zvijezde i posebno simbiotske zvijezde istražujemo metodama spektroskopije i fotometrije, dok varijacije helijevih linija sunčeve kromosfere te koronarne šupljine istražujemo u mikrovalnom spektralnom području (R. Jurdana-Šepić).Pomoću Čerjenkovljevih teleskopa MAGIC I i II smještenih na Kanarskom otoku La Palmi, na
Roque de los Muchachos Observatory (ORM)
, opažamo raspršenja gama-zraka iz svemira u Zemljinoj atmosferi. Analizom svjetlosnih krivulja i spektara gama-zračenja modeliramo fizikalne pojave u ekstremnim svemirskim objektima: pulsarima, crnim rupama, aktivnim galaktičkim jezgrama, "starburst" galaksijama i supernovama (D. Dominis Prester i T. Terzić).

alt


Na teorijskom planu proučavamo široki spektar pojava, od interakcija elektromagnetskog polja s površinama ili Comptonovog raspršenja na atomima, do unifikacije sila i kvantne gravitacije.

Proučavanje interakcije elektromagnetskog polja s površinama i česticama uz površinu, te ponašanja elektrona i elektronske strukture u sistemima s reduciranom simetrijom povezano je s boljim razumijevanjem specifičnih fenomena, poput Casimirova efekta, te uloge elektromagnetskog polja u interakciji s materijom (Z. Lenac).

alt Istraživanja u fizici elementarnih čestica vode se u dva, međusobno povezana, pravca. Dio istraživanja se bavi ujedinjenjem sila, uglavnom putemalt teorije superstruna. Drugi pravac je usmjeren na proučavanje svojstava crnih rupa. Pored rastuće važnosti u astrofizici, crne rupe nam ujedno daju teorijske informacije o mikroskopskoj strukturi prostor-vremena,
tj. teoriji "kvantne gravitacije" koja je još nepoznata, a teorija superstruna je zasad najbolji kandidat. Ova istraživanja su važna u kozmologiji jer nam mogu omogućiti razumijevanje ranih faza u nastanku Svemira ("Big Bang-a"), te njegove budućnosti (P. Dominis Prester).

Proučavanje Comptonovog raspršenja na atomu u modelu nezavisnih čestica proširili smo na dvostruku ionizaciju helijevih atoma uz korekcije u obliku Coulombove i magnetske interakcije, te proučavanje raspršenje na dva centra, poput raspršenja na pozitroniju (Z. Kaliman).

Posljednjih godina na Odjelu smo pojačali znanstveni i stručni rad u edukacijskoj fizici. U tom se području bavimo istraživanjem razvoja fizičkih koncepata i interesa za fiziku u djece i posebno djece predfizikalnog uzrasta, te razvijanjem edukacijskih modula namijenjenih f2f učioničkom okruženju te e-učenju, potpomognutim računalom (R. Jurdana-Šepić).


Članstva u međunarodnim kolaboracijama

Projekte čiji su voditelji i/ili na kojima sudjeluju djelatnici ZTFA možete vidjeti ovdje.


Predstojnik zavoda:
Izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

Djelatnici:
Prof. dr. sc. Zdravko Lenac
Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
Izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman
Izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester
Doc. dr. sc. Saša Mićanović
Doc. dr. sc. Tomislav Terzić
Velimir Labinac, viši predavač 
Dr. sc. Tomislav Jurkić, predavač
Ivana Poljančić Beljan
Klaudija Lončarić, mag. educ.
Mateo Paulišić, mag. phys.