Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zdravko Lenac

alt      prof. dr. sc. ZDRAVKO LENAC
     Redoviti profesor

     Curriculum vitae: .pdf

     Ured: O-012
     Telefon: 584 614
     E-mai: zdravko.lenac@ri.ht.hr
                 zlenac@phy.uniri.hr
       Kolegiji:
        Preddiplomski studij:
           - Kvantna mehanika
           - Kvantna fizika i primjene
        Diplomski studiji:
           - Napredna kvantna mehanika
           - Osnove kvantne mehanike
           - Teorijska fizika i primjene II
           - Fizika čvrstog stanja
           - Fizika čvrstog stanja I


Detalji o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, mogu se pronaći na portfelju UNIRI

KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Rođen: 19. siječnja 1949. u Rijeci.
1956.-1964.   Osnovna škola, Rijeka.
1964.-1968.   Gimnazija, Rijeka.
1968.–1973.  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski inženjerski studij Fizika
1973.–1980.  Institut Ruđer Bošković, Zagreb.
1973.-1976.   Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij Teorijska fizika čvrstog stanja.
1980.-2000.   Filozofski fakultet (do 1988.: Pedagoški fakultet), Sveučilište u Rijeci.
1980.             Doktorat: Elektronska  spektroskopija  metalnih površina.
1981.             Znanstveni suradnik i docent, polje Fizika.
1988.             Viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor, polje Fizika.
1997.             Znanstveni savjetnik i redoviti profesor, polje Fizika.
2000.-2009.   Rektorat Sveučilišta u Rijeci
2001.             Redoviti profesor u trajnom zvanju, polje Fizika.
2009.-danas  Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci


ZNANSTVENO STRUČNO USAVRŠAVANJE

1984.-1998 International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy
2000.-danas Sudionik i nositelj u desetak EU projekata


IZABRANI ZNANSTVENI RADOVI

 -  Z.Lenac, M.Šunjić: The theory of electron scattering from multipolar vibrations of adsorbates,
    J.Chem.Phys. 85 (1986) 3058.
-  Z.Lenac, M.Šunjić: Delocalized Wigner lattice on a dielectric layer with a metallic substrate
    Phys.Rev. B 46 (1992) 7821.
-  Z.Lenac, M.Šunjić: Excitation spectrum of a two-dimensional Wigner lattice,
    Phys.Rev. B 48 (1993) 14496.
-  Z.Lenac, M.Šunjić: Correlation energy of a two-dimensional electron gas,
    Phys.Rev. B 50 (1994) 10792.
-  Z.Lenac, M.Šunjić: Melting of the Wigner lattice at T=0,
    Phys.Rev. B 52 (1995) 11238.
-  Z.Lenac, M.Šunjić: Polaron in the Wigner Lattice,
    Phys.Rev. B 59 (1999) 6752
-  Z.Lenac: Quantum optic of dispersive dielectric media,
    Phys.Rev. A 68 (2003) 063815
-  Z.Lenac: Comment on Surface Plasmon Modes and the Casimir Energy,
    Phys.Rev.Lett. 96 (2006) 218901
-  Z.Lenac: Casimir pressure in a multilayer system with a fixed total length,
   Phys.Rev. A 82 (2010) 022117 
-  Z.Lenac, Ž.Crljen: Wigner lattice between two dielectric slabs: Image potential and Casimir effect,
   Phys.Rev. A 86 (2012) 022524


ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

Član Stalnog odbora za prirodne znanosti Hrvatske zaklade za znanost, 2013-2015.
Pomoćnik rektora za EU projekte i inovacije, 2009-danas
Prorektor za znanost, Rektorat Sveučilišta u Rijeci, 2000-2009.
Prodekan za nastavu; znanost; poslovne odnose, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1988-2000
Predsjednik Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice u Rijeci, 2002-danas
Član područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti MZOS, 1992-1998
Član Matičnog povjerenstva za fiziku MZOS, 1992-2000
Predsjednik Društva matematičara i fizičara, Rijeka, 1994-1996
Član Organizacijskog odbora Ljetne škole mladih fizičara Hrvatskog fizikalnog društva, 1992-1995
Član Odbora za dodjeljivanje školarina u visoko-diferentnim programima PGŽ, 1992-2000


 RADNO ISKUSTVO

Navedeno je u životopisu.