Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku


alt     ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI
ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNU I PRIMIJENJENU FIZIKU

Adresa: Radmile Matejčić 2, kampus na Trsatu

Predstojnik Zavoda:
prof. dr. sc. Mladen Petravić
E-mail: mpetravic@phy.uniri.hr 
Tel.: +385 51 584 622
DJELATNICI

                                          
alt     prof. dr. sc. Mladen Petravić
Redoviti profesor

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-113
Tel: (051) 584 622
E-mail: mpetravic@phy.uniri.hr

 
     
alt   prof. dr. sc. Ivo Orlić
Redoviti profesor

Voditelj Laboratorija za elementnu mikroanalizu (O-022)
Tel: (051) 584 636

Curriculum vitae (.pdf)

Ured O-011
Tel: (051) 584 620
E-mail: ivo.orlic@uniri.hr
 
     
  izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Izvanredni profesor

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-015
Tel: (051) 584 647
E-mail: gordana.zauhar@uniri.hr
     
  dr. sc. Gabriela Ambrožić
Docent

Voditeljica Laboratorija za sintezu funkcionalnih materijala (O-023)
Tel: (051) 584 637

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-812
Tel: (051) 584 632
E-mail: gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
     
alt   dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
Docent

Voditeljica Laboratorija za fiziku površina i materijala (O-S20)
Tel: (051) 584 762

Curriculum vitae (.pdf)

Ured O-115
Tel: (051) 584 607
E-mail: ijelov@phy.uniri.hr
Osobna web stranica: www.phy.uniri.hr/~ijelov
 
     
  dr. sc. Marin Karuza
Docent

Voditelj Laboratorija za kvantnu i nelinearnu optiku (O-S24)
Tel: (051) 584 646

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-118
Tel: (051) 584 611
E-mail: mkaruza@phy.uniri.hr
     
  dr. sc. Darko Mekterović
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-005
Tel: (051) 584 616
E-mail:darko.mekterovic@phy.uniri.hr
     
  dr. sc. Aleš Omerzu
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-112
Tel: (051) 584 634
E-mail: aomerzu@phy.uniri.hr
     
  dr. sc. Robert Peter
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-112
Tel: (051) 584 621
E-mail: rpeter@phy.uniri.hr
     
 alt   dr. sc. Nataša Erceg
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-108
Tel.: (051) 584 606
E-mail: nerceg@phy.uniri.hr

 
     
  dr. sc. Tamara Hunjak
Viši asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-018
Tel.: (051) 584 782
E-mail: tamara.hunjak@uniri.hr
     
  dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
Viši asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-S12
Tel: (051) 584 615
E-mail: ivnakavre@gmail.com
     
  dr. sc. Diana Mance
Viši asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-018
Tel.: (051) 584 781
E-mail: diana.mance@uniri.hr
     
  dr. sc. Iva Šarić
Viši asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-S18
Tel.: (051) 584 XXX
E-mail: iva.saric@phy.uniri.hr
     
  Marija Čargonja
Asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-S13
Tel: (051) 584 623
E-mail:mcargonja@uniri.hr
     
        
                   
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

U sklopu Zavoda djeluju četiri laboratorija :

Znanstvena djelatnost unutar Zavoda pokriva područja eksperimentalne i primjenjene fizike, od fizike kondenzirane materije do nuklearne i molekularne fizike te fizike okoliša i edukacijske fizike.

Unutar tih grana proučavamo, na primjer, dinamiku i prijenos energije u aromatskim molekulama, defekte u složenim poluvodičkim spojevima ili uzorke važne za zaštitu okoliša.

Metodama fotoemisije i apsorpcije x-zraka, uz korištenje sinkrotronskog zračenja ili XPS tehnike, te elektronskom mikroskopijom, direktno opažamo i karakteriziramo dušikove defekte, npr. intersticijske i supstitucijske atome ili dušikove molekule, te njihovu ulogu u svojstvima poluvodiča. Mjerenja upotpunjujemo teorijskim simulacijama (M. Petravić).

Laboratorij za elementnu mikroanalizu (I.Orlić) opremit će se nuklearnim analitičkim tehnikama utemeljenim na spektroskopiji x-zraka, prvenstveno za proučavanje uzoraka važnih za zaštitu okoliša, ali i arheoloških uzoraka i uzoraka vezanih za kulturnu baštinu.ZNANSTVENI PROJEKTI
 1. Projekti MZOŠ-a čiji su voditelji djelatnici Zavoda:
  1. Mladen Petravić, Istraživanje dušikovih defekata u složenim poluvodičkim spojevima (2007. -2014.)
  2. Nada Orlić, Analiza složenih sustava spektroskopskim metodama (2008.-2014.)

 2. Projekti MZOŠ-a na kojima su djelatnici Zavoda suradnici:
  1. Krešo Zadro, Nanomagneti, suradnik Mladen Petravić, (2007.-2014.)
  2. Julijan Dobrinić, Istraživanje metoda sprječavanja onečišćenja mora od objekata morske tehnologije, suradnik Nada Orlić (2007.-2014.)

 3. Projekti NZZ-a dodijeljeni djelatnicima Zavoda:
  1. Mladen Petravić, Osnivanje laboratorija za fiziku površina i materijala (2007.-2009.)
  2. Ivica Orlić, Osnivanje laboratorija za elementnu mikroanalizu (2007.-2010.)
  3. 2012.-2014.  HRZZ znanstveni projekt "Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja",  voditelj CMNZT dijela projekta M.Petravić

 4. Projekti financirani iz međunarodnih izvora:
  1. 2014. EFDA-ITER Physics Work Packages  "Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO", voditelj hrvatskog dijela projekta M. Petravić
  2. 2008. CAST (Cern Axion Solar Telescope), CERN, Ženeva, Švicarska (PI Konstantin Zioutas), suradnik na projektu M. Karuza
  3. 2013. KWISP, INFN Trst, Italija (PI Giovanni Cantatore), suradnik na projektu M. Karuza
  4. 2013. GMINUS2, INFN  Italija (PI Graziano Venanzoni), suradnik na projektu M. Karuza

 5. Istraživačka potpora Sveučilišta u Rijeci:
  1. 2014. "Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala", voditelj projekta M. Petravić
  2. 2014. "Kinetička detekcija astročestica", voditelj projekta M. Karuza

 6. Stručni projekti:
   Projekt povećanja uspješnosti studiranja u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima, te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja(Voditeljica: Aleksandra Deluka-Tibljaš)
   - Potprojekt: Upotpunjavanje kompetencija prije početka studija potrebnih za uspješnije savladavanje studija (Voditeljice: Nataša Erceg, Odjel za fiziku, i Nelida Črnjarić-Žic, Tehnički fakultet u Rijeci)