Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku


alt     ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI
ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNU I PRIMIJENJENU FIZIKU

Adresa: Radmile Matejčić 2, kampus na Trsatu

Predstojnik Zavoda:
doc. dr. sc. Robert Peter
E-mail: rpeter@phy.uniri.hr
Tel.: +385 51 584 621
DJELATNICI

                                          
alt     prof. dr. sc. Mladen Petravić
Redoviti profesor

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-113
Tel: (051) 584 622
E-mail: mpetravic@phy.uniri.hr

 
     
  izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
Izvanredni profesor

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-015
Tel: (051) 584 647
E-mail: gordana.zauhar@uniri.hr
     
  izv. prof. dr. sc. Marin Karuza
Izvanredni profesor

Voditelj Laboratorija za kvantnu i nelinearnu optiku 

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-011
Tel: (051) 584 611
E-mail: mkaruza@phy.uniri.hr
 
     
  doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić
Docent

Voditeljica Laboratorija za sintezu funkcionalnih materijala 

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-013
Tel: (051) 584 632
E-mail: gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
     
alt   doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured O-115
Tel: (051) 584 607
E-mail: ijelov@phy.uniri.hr
Osobna web stranica: www.phy.uniri.hr/~ijelov
 
     
  doc. dr. sc. Darko Mekterović
Docent

Voditelj Laboratorija za elementnu mikroanalizu 

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-018
Tel: (051) 584 616
E-mail:darko.mekterovic@phy.uniri.hr
     
  doc. dr. sc. Aleš Omerzu
Docent

Voditelj Laboratorija za transportna mjerenja

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-112
Tel: (051) 584 634
E-mail: aomerzu@phy.uniri.hr
     
  doc. dr. sc. Robert Peter
Docent

Voditelj Laboratorija za fiziku površina

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-112
Tel: (051) 584 621
E-mail: rpeter@phy.uniri.hr
     
    doc. dr. sc. Nataša Erceg
Docent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-108
Tel.: (051) 584 606
E-mail: nerceg@phy.uniri.hr

 
     
  doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver
Docent

Voditeljica Laboratorija za pretražnu elektronsku mikroskopiju

Curriculum vitae (.pdf)

Ured:O-118
Tel: (051) 584 618
E-mail: ivna.kavre@uniri.hr
     
  doc. dr. sc. Iva Šarić
Docent

Voditeljica Laboratorija za tanke filmove

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-118
Tel.: (051) 584 638
E-mail: iva.saric@phy.uniri.hr
     
  dr. sc. Diana Mance
Viši asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-018
Tel.: (051) 584 781
E-mail: diana.mance@uniri.hr
     
  dr. sc. Maria Kolympadi Markovic
Poslijedoktorand

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-013
Tel: (051) 584 643
E-mail: maria.kolympadi@phy.uniri.hr
     
  Marija Čargonja
Asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-S13
Tel: (051) 584 620
E-mail: mcargonja@uniri.hr
     
  Vedran Vujnović
Asistent

Curriculum vitae (.pdf)

Ured: O-S16
Tel.: (051) 584 642
E-mail: vedran.vujnovic@phy.uniri.hr
        
                   
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

U sklopu Zavoda djeluju sljedeći laboratoriji:


Znanstvena djelatnost unutar Zavoda pokriva područja eksperimentalne i primjenjene fizike, od fizike kondenzirane materije do nuklearne i molekularne fizike te fizike okoliša i edukacijske fizike.

Unutar tih grana proučavamo, na primjer, dinamiku i prijenos energije u aromatskim molekulama, defekte u složenim poluvodičkim spojevima ili uzorke važne za zaštitu okoliša.

Metodama fotoemisije i apsorpcije x-zraka, uz korištenje sinkrotronskog zračenja ili XPS tehnike, te elektronskom mikroskopijom, direktno opažamo i karakteriziramo dušikove defekte, npr. intersticijske i supstitucijske atome ili dušikove molekule, te njihovu ulogu u svojstvima poluvodiča. Mjerenja upotpunjujemo teorijskim simulacijama (M. Petravić).

U Laboratorij za elementnu mikroanalizu (D. Mekterović) koriste se analitičke tehnike utemeljene na spektroskopiji x-zraka, prvenstveno za proučavanje uzoraka važnih za zaštitu okoliša, ali i arheoloških uzoraka i uzoraka vezanih za kulturnu baštinu.PROJEKTI

 1. Istraživački projekti financirani iz međunarodnih izvora:
  1. 2014. EFDA-ITER Physics Work Packages  "Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO", voditelj hrvatskog dijela projekta M. Petravić
  2. 2008. CAST (Cern Axion Solar Telescope), CERN, Ženeva, Švicarska (PI Konstantin Zioutas), suradnik na projektu M. Karuza
  3. 2013. KWISP, INFN Trst, Italija (PI Giovanni Cantatore), suradnik na projektu M. Karuza
  4. 2013. GMINUS2, INFN  Italija (PI Graziano Venanzoni), suradnik na projektu M. Karuza

 2. Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost:
  1. "Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode tehnikom depozoicije atomskih slojeva (ALD)", voditeljica projekta G. Ambrožić

 3. Istraživačka potpora Sveučilišta u Rijeci:
  1. "Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala", voditelj projekta M. Petravić
  2. "Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)", voditeljica projekta G. Ambrožić
  3. "Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika", voditelj projekta D. Mekterović
  4. "Kinetička detekcija astročestica", voditelj projekta M. Karuza

 4. Popularizacijski projekti:
  1. "Subotnje jutro uz fiziku - program polularizacije fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima", voditeljica projekta N. Erceg