Popularizacija fizike

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

HRZZ projekt - WATPUR

Priprema poroznih tanko slojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić

Sažetak projekta:

Cilj projekta je priprema novih fotoaktivnih keramičkih tankih filmova s kontroliranom debljinom i dobro definiranim poroznim strukturama s izrazitom primjenom za pročišćavanje vode od organskih i bioloških zagađivača. U projektu se istražuju novi pristupi u sintezi ovih materijala, koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (Atomic layer deposition - ALD) u kombinaciji s visoko selektivnom „klik“ kemijom, koji će unaprijediti osnovna znanja i razviti inovacije u sintezi materijala za primjenu u pročišćavanju vode zelenim tehnologijama. Sintetski i post-sintetski procesi su osmišljeni za dobivanje materijala s naprednom funkcionalnošću koja će omogućiti: smanjenje troškova tehnologija pročišćavanja voda kroz primjenu solarne energije, selektivnu adsorpciju organskih i bioloških zagađivača, fotoinduciranu desorpciju organskih zagađivala, foto-induciranu razgradnju organskih onečišćujućih tvari i učinkovitu regeneraciju te ponovno korištenje tankoslojnih materijala. Ovi novi keramički materijali se razlikuju od tradicionalnih materijala i procesa za pročišćavanje i dezinfekciju vode upravo zbog sintetskih postupaka koje ćemo primijeniti, a koji će omogućiti narastanje potpuno novog tipa višenamjenskih keramičkih filmova deponiranih na biorazgradivom tekstilu / pamuku i anorganskim makro-poroznim podlogama. Spomenute karakteristike će proširiti potencijal keramičkih materijala u različitim smjerovima primjene: od dekontaminacije mora od naftnih izlijeva do sustava za pročišćavanje pitke vode.        Predavanje na konferenciji VASSCAA-9

Prof. dr. sc. Mladen Petravić sudjelovao je na konferenciji VASSCAA - 9 u Sidneyu, Australija od 13.-16. kolovoza 2018., gdje je održao predavanje "Controlling the photocatalytic activity of TiO2 thin films grown by atomic layer deposition".

Obrana završnog rada

Studentica Rafaela Radičić je 13. rujna 2018. godine obranila diplomski rad " UV/VIS SPEKTROSKOPIJA I NJENA PRIMJENA U ANALIZI FOTOKATALITIČKIH SVOJSTAVA TANKIH FILMOVA CINKOVOG OKSIDA".

Predstavljanje HRZZ projekta u riječkim dnevnim novinama „Novi list“

U Novom listu od 30. svibnja 2018. godine objavljen je članak o projektu.

Obrana diplomskog rada

Studentica Antonija Samaržija je 12. srpnja 2018. godine obranila diplomski rad "Fotokatalitička svojstva tankih filmova titanijeva dioksida".

Međunarodna radionica "Atomic Layer Deposition: Fundamentals and Applications"

U organizaciji Odjela za fiziku i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (CMNZT) Sveučilišta u Rijeci te EU Herald Cost Action-a je 21.-22. rujna 2017. god. održana međunarodna radionica „Atomic Layer Deposition: Fundamentals and Applications“