HRZZ projekt - WATPUR

Obrana diplomskog rada

Studentica Antonija Samaržija je 12. srpnja 2018. godine obranila diplomski rad "Fotokatalitička svojstva tankih filmova titanijeva dioksida".

Međunarodna radionica "Atomic Layer Deposition: Fundamentals and Applications"

U organizaciji Odjela za fiziku i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (CMNZT) Sveučilišta u Rijeci te EU Herald Cost Action-a je 21.-22. rujna 2017. god. održana međunarodna radionica „Atomic Layer Deposition: Fundamentals and Applications“


 
.