Natječaj

Upisi na Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala traju do 17. srpnja 2018. Tekst natječaja je ovdje.

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Istraživanje obuhvaća stelarnu fotometriju i solarnu rotaciju - dva pravca koji su nastavak dugogodišnjih znanstvenih suradnji s uglednim astrofizičkim institutima.

Fotometrija promjenljivih zvijezda je znanstveni rad koji koristi bogate resurse fotometrijskog arhiva Sveučilišta u Padovi u sklopu kojega je u proteklih 13 godina obavljeno preko 3000 fotometrijskih mjerenja za 40 eruptivnih promjenljivih zvijezda. Od 2011. godine započelo je širenje arhivskih fotometrijskih mjerenja na najbogatiju i najstariju svjetsku kolekciju fotoploča Sveučilišta Harvard koje se nastavlja kroz ovo istraživanje. Ono će obuhvatiti fotometriju T Tauri zvijezda iz polja FU Orionis objekta V2493 i iz polja Perssonove zvijezde V733 Cep na fotopločama iz arhiva Sveučilišta u Padovi te historijsku fotometriju ugljikove i suspektne simbiotske dvojne zvijezde NQ Gem i simbiotske zvijezde St H alpha 149 na fotopločama arhiva Sveučilišta Harvard.

Istraživanje sunčeve rotacije odvija se u suradnji s istraživačkom grupom Opservatorija Hvar Sveučilišta u Zagrebu. S ciljem određivanja meridijanskih i rotacijskih brzina i Reynoldsovih napetosti analizirat će se fotoheliografski podaci iz više izvora; GPR (Greenwich Photoheliographic Results) i SOON /NOAA (Solar Optical Observing Network/National Oceanic and Atmospheric Administration) kataloga, DPD (Debrecen Photoheliographic Data) i SDS (Solar Dynamic Observatory). Provest će se statistička analiza polja brzina na sunčevoj površini radi dobivanja zaključaka o transferu momenta količine gibanja prema sunčevom ekvatoru.

U okviru trogodišnjih istraživanja nastavit će se domaća i međunarodna suradnja, publicirati znanstveni radovi u indeksiranim časopisima te završiti izobrazba jednog doktoranta.

PUBLIKACIJE

Popis znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u Current Contents:

U. Munari, P. Ochner, R. Jurdana Šepić, G. Cherini:Outburst evolution, historic light curve and a flash-ionized nebula around the WZ Sge-type object PNV J03093063+2638031, Astronomy and Astrophysics, 584, A12 (2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201526789
 
R. Jurdana-Šepić, U. Munari: The past photometric history of the FU Ori-type young eruptive star 2MASS J06593158-0405277, New Astronomy, 43 (2016), 87–90

D. Sudar, S. H. Saar, I. Skokić, I. Poljančić Beljan, R. Brajša, Meridional motions and Reynolds stress from SDO/AIA coronal bright points data, 
Astronomy and astrophysics, 2015, accepted

I. Poljančić Beljan, R. Jurdana- Šepić, E. H. Semkov, S. Ibryamov, S. P. Peneva, M. K.Tsvetkov: Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula, Astronomy and Astrophysics 568 (2014), A49
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201322965

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu u Current Contents:

R. Jurdana-Šepić, I. Poljančić Beljan, A search for T Tauri stars and related objects: archival photometry of candidate variables in V733 Cep field, Cent. Eur. Astrophys. Bull. 39 (2015),  in press

I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier: Solar differential rotation analysis from Kanzelhöhe sunspot drawings, XIIIth Hvar Astrophysical Colloquium; Hvar; 22 - 26 September 2014; poster

I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier: An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings, Cent. Eur. Astrophys. Bull. vol 38, (2014) 2, 87-93