Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Istraživanje obuhvaća stelarnu fotometriju i solarnu rotaciju - dva pravca koji su nastavak dugogodišnjih znanstvenih suradnji s uglednim astrofizičkim institutima.

Fotometrija promjenljivih zvijezda je znanstveni rad koji koristi bogate resurse fotometrijskog arhiva Sveučilišta u Padovi u sklopu kojega je u proteklih 13 godina obavljeno preko 3000 fotometrijskih mjerenja za 40 eruptivnih promjenljivih zvijezda. Od 2011. godine započelo je širenje arhivskih fotometrijskih mjerenja na najbogatiju i najstariju svjetsku kolekciju fotoploča Sveučilišta Harvard koje se nastavlja kroz ovo istraživanje. Ono će obuhvatiti fotometriju T Tauri zvijezda iz polja FU Orionis objekta V2493 i iz polja Perssonove zvijezde V733 Cep na fotopločama iz arhiva Sveučilišta u Padovi te historijsku fotometriju ugljikove i suspektne simbiotske dvojne zvijezde NQ Gem i simbiotske zvijezde St H alpha 149 na fotopločama arhiva Sveučilišta Harvard.

Istraživanje sunčeve rotacije odvija se u suradnji s istraživačkom grupom Opservatorija Hvar Sveučilišta u Zagrebu. S ciljem određivanja meridijanskih i rotacijskih brzina i Reynoldsovih napetosti analizirat će se fotoheliografski podaci iz više izvora; GPR (Greenwich Photoheliographic Results) i SOON /NOAA (Solar Optical Observing Network/National Oceanic and Atmospheric Administration) kataloga, DPD (Debrecen Photoheliographic Data) i SDS (Solar Dynamic Observatory). Provest će se statistička analiza polja brzina na sunčevoj površini radi dobivanja zaključaka o transferu momenta količine gibanja prema sunčevom ekvatoru.

U okviru trogodišnjih istraživanja nastavit će se domaća i međunarodna suradnja, publicirati znanstveni radovi u indeksiranim časopisima te završiti izobrazba jednog doktoranta.

PUBLIKACIJE

Popis znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u Current Contents:

U. Munari, P. Ochner, R. Jurdana Šepić, G. Cherini:Outburst evolution, historic light curve and a flash-ionized nebula around the WZ Sge-type object PNV J03093063+2638031, Astronomy and Astrophysics, 584, A12 (2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201526789
 
R. Jurdana-Šepić, U. Munari: The past photometric history of the FU Ori-type young eruptive star 2MASS J06593158-0405277, New Astronomy, 43 (2016), 87–90

D. Sudar, S. H. Saar, I. Skokić, I. Poljančić Beljan, R. Brajša, Meridional motions and Reynolds stress from SDO/AIA coronal bright points data, 
Astronomy and astrophysics, 2015, accepted

I. Poljančić Beljan, R. Jurdana- Šepić, E. H. Semkov, S. Ibryamov, S. P. Peneva, M. K.Tsvetkov: Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula, Astronomy and Astrophysics 568 (2014), A49
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201322965

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima koji nisu u Current Contents:

R. Jurdana-Šepić, I. Poljančić Beljan, A search for T Tauri stars and related objects: archival photometry of candidate variables in V733 Cep field, Cent. Eur. Astrophys. Bull. 39 (2015),  in press

I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier: Solar differential rotation analysis from Kanzelhöhe sunspot drawings, XIIIth Hvar Astrophysical Colloquium; Hvar; 22 - 26 September 2014; poster

I. Poljančić  Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier: An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings, Cent. Eur. Astrophys. Bull. vol 38, (2014) 2, 87-93
 
.