Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Seminar

Three-mode cooling of a thin membrane inside a Fabry-Perot cavity

Nenad Kralj

Department of Physics
University of Rijeka, 51000, Rijeka, Croatia.


Place and time:

Wed, 8 April 2015 at 13 h
Room  O-153
University Campus
Radmile Matejčić 2
51000 RijekaAbstract:

By pairing optical and microwave cavities with mechanical resonators, one acquires a means to observe and control quantum states of objects of nanometer and micrometer size. Cavity optomechanical systems also hold promise as a resource to generate entangled states of light, possibly applicable in quantum computers and communication, and set a new standard in precision in measurements of small forces and displacements. In this talk I will describe such a setup situated at the University of Camerino, Italy, and present my PhD project on three-mode cooling of the mechanical element, which should allow for much stronger optomechanical coupling, simplifying ground-state cooling and displaying robust tripartite entanglement.

"Spectroscopic Ellipsometry of thin films at solid/liquid and solid/gas interfaces"

Gaurav Pathak

Centre for Micro and Nano Sciences and Technology
University of Rijeka, 51000, Rijeka, Croatia.


Place and time:

Wed, 25 March 2015 at 13 h 
Room  O-153
University Campus
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka

 

Ellipsometry is a non-destructive optical technique, which permits measurement of the change in the polarization state of the elliptically polarized light undergoing oblique reflection from a sample surface. The presence of a thin layer at the boundary surface between two optical media causes a modification in the way that the polarization state of light changes upon reflection, which can be related to the thickness of the film and the complex dielectric function of its material. The goal of the talk is to present the ellipsometric measurements preformed with thin organic films on silicon, and discuss these results in the light of the available optical and electrodynamic models. Dependence between optical constants and thickness of a layer describing the elliptically polarized light, can be found on the basis of the Fresnel formulas. The optical constants for an unknown material can be modeled on the basis of the eletrodynamic theory. We modeled optical constants of thin films of poly (3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS) with a Lorentz-Drude (L-D) model. The thickness calculated by applying the L-D modelled film was found to be in good agreement with the Atomic Force Microscopy measurements.

"Sintetička Lorentzova sila u klasičnim atomskim plinovima"

 

Predavač:

Prof. dr. Hrvoje Buljan

Fizički odsjek
PMF
Sveučilište u Zagrebu
Bijenicka c. 32, 10000 Zagreb


Mjesto i vrijeme:

Srijeda, 28. svibnja 2014. u 12:00 sati
Predavaona O-152
Sveučilišni Kampus na Trsatu
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka


Sažetak:

U devedesetim godinama prošlog stoljeća znanstvenici su uspjeli ohladiti atomske plinove do iznimno niskih temperatura od svega 10tak nano-Kelvina iznad apsolutne nule. Međudjelovanje lasera i atoma od iznimne je važnosti u ovakvim sustavima, a samo lasersko hlađenje je nezaobilazno u spuštanju temperature plina. U takvim ekstremno niskim temperaturama atomski se plinovi ponašaju kao kvantni sustavi (bozoni ili fermioni) koje se iznimno precizno može kontrolirati.

Postoji ideja kako bi se koristeći tim sustavima moglo oponašati kompleksne sustave više međudjelujućih čestica za koje ne znamo riješiti Schrodingerovu jednadžbu. Na taj bi se način proučavanjem analognih
sustava koje dobro kontroliramo moglo saznati nešto o sustavima koje dobro ne kontroliramo.

Međutim, ukoliko želimo oponašati elektrone u magnetskom polju (kao kod kvantnog Halovog efekta) sa neutralnim atomima, postavlja se pitanje kako uvesti umjetno (tj. sintetičko) magnetsko polje za atome. Postoji niz metoda koje su dizajnirane da uvedu sintetičko magnetsko polja za kvantne atomske plinove. Međutim, do našeg istraživanja, nije postojala takva metoda za klasične plinove.

U izlaganju ću prezentirati kako korištenjem Dopplerovog efekta te sile zračenja lasera na neutralne atome možemo iskonstruirati silu na neutralni atom koji se giba, tako da ta sila odgovara Lorentzovoj sili koju nabijena čestica osjeća u magnetskom polju [1].

[1] T. Dubček, N. Šantić, D. Jukić, D. Aumiler, T. Ban, and H. Buljan,
Synthetic Lorentz force in classical atomic gases via Doppler effect and
radiation pressure, arXiv:1402.7251

"Visokoenergijski astrofizički izvori"

Jelena-Kristina Željeznjak
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
Studentica diplomskog studija
 
Srijeda, 7. svibnja 2014. u 12:00 sati 
Predavaona O-152
Sveučilišni Kampus na Trsatu
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka


Sažetak:

Visokoenergijski astrofizički izvori detektiraju se na Zemlji posrednim mjerenjem elektromagnetskog zračenja u gama-području elektromagnetskog spektra.
Dio takvih izvora nalazi se unutar naše galaksije. Tu spadaju ostaci supernova kao veliki izvori sinkrotronskog zračenja,  te mikrokvazari, dvojni sustavi u kojima se u ulozi kompaktnog pratioca javlja crna rupa ili neutronska zvijezda, koji predstavljaju snažne izvore zračenja velikih energija. U skupinu visokoenergijskih izvora u našoj galaksiji ubrajaju se i pulsari - brzo rotirajuće neutronske zvijezde koje emitiraju snop elektromagnetskog zračenja.
Najčešće opažani izvori van naše galaksije su aktivne galaktičke jezgre. To su kompaktna područja u središtu drugih galaksija, s mnogo većim luminozitetom od cijele okolne galaksije. Pretpostavlja se da zračenje koje emitira aktivna galaktička jezgra proizlazi iz supermasivne crne rupe, zbog akrecije tvari iz njezine okoline. Postoje razne podvrste aktivnih galaktičkih jezgri, kao npr. blazari kod kojih opažamo vremenski promjenljivo zračenje iz relativističkih mlazova od kojih je jedan usmjeren prema Zemlji.

 


 

"Svojstva visokoenergijskog gama-zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri opažanih teleskopima MAGIC"


Tomislav Terzić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
Kolaboracija MAGIC
 
Srijeda, 30. travnja 2014. u 11:30 sati 
Predavaona O-152
Sveučilišni Kampus na Trsatu
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka

Kolaboracija MAGIC koristi zemaljske Čerenkovljeve teleskope za proučavanje astronomskih pojava na najvišim energijama. Informacija koju prenose gama-zrake vrlo visokih energija (VHE) nadopunjuje naše znanje o poznatim fenomenima, i otkriva do sada nepoznate fizikalne pojave.
Kao član kolaboracije MAGIC radim na proučavanju aktivnih galaktičkih jezgri (AGN). AGN su supermasivne crne rupe u središtima galaksija koje aktivno prikupljaju materiju. Dio te materije izbacuju u obliku kolimiranog mlaza ultrarelativističkih čestica i elektromagnedskog zračenja svih frekvencija. AGN su najsjajniji trajni izvori elektromagnetskog zračenja u svemiru i njihov sjaj često nadmaši sjaj cijele galaksije u kojoj se nalaze. Energije čestica i gama-zraka u mlazu imaju energije nedostižne u
ubrzivačima čestica (kao što je LHC u CERN-u). Zbog toga AGN možemo smatrati laboratorijima za proučavanje fizike visokih energija.
U seminaru ću predstaviti općeprihvaćeni model AGN (paradigma AGN), te izložiti rezultate vlastitog istraživanja u sklopu MAGIC kolaboracije: M87 (http://arxiv.org/abs/1207.2147) i PKS 1222+21 (http://arxiv.org/abs/1101.4645 i http://arxiv.org/abs/1403.7534v1). M87 se nalazi u našem lokalnom skupu galaksija i redovito se promatra i proučava.
PKS 1222+21 je jedan od najudaljenijih poznatih izvora VHE gama-zračenja, a otkriven je tek 2010. U tom sam otkriću načinio značajan doprinos.