Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Seminar

Nadolazeći seminari

Darko Mekterović: 27.5.2015, 12h

“Analiza kemijskog stanja 3d elemenata u spojevima primjenom visokorazlučive rendgenske spektroskopije”


Luka Mandić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku

Srijeda, 23. studeni 2011. u 12:30 sati
Soba 307 (3. kat)
Omladinska 14, Rijeka
Ulaz slobodan

Visokorazlučiva spektroskopija rentgenskog zračenja induciranog protonima (PIXE) energije 2 i 3 MeV primjenjena je za kemijsku karakterizaciju izabranih 3d elemenata (Ti, V, Cr) u različitim spojevima. U izmjerenim Kfi spektrima uočeni su kemijski učinci i identificirani su njihovi kvantitativni pokazatelji: relativne energije i intenziteti linija Kfi2;5 i Kfi′′ koje posjeduju molekulski karakter. Mjerenje i modeliranje spektara izvedeno je sistematskim pristupom, kako bi se prevazišle diskrepancije u postojećim publiciranim podacima, temeljenim na različitim tehnikama (pobude ionima i fotonima) i spektralnim modelima. Predložen je novi model za određivanje utjecaja apsorpcije pobuđenog rentgenskog zračenja unutar same mete. Model uzima u obzir finu strukturu apsorpcijskog koeficijenta oko K.

“Otkriće visokoenergijskog gama-zračenja iz kvazara PKS 1222+216”

Tomislav Terzić
Sveučilište u Rijeci - Odjel za fiziku
Kolaboracija MAGIC

Srijeda, 26. listopada 2011. u 12:30 sati
Predavaona 307, Omladinska 14, Rijeka

Sažetak:

PKS 1222+216 (4C+21.35) je kvazar s crvenim pomakom z=0.432. Kvazari su aktivne galaktičke jezgre - supermasivne crne rupe u središtima galaksija, koje zrače ogromne količine energije na svim valnim duljinama elektromagnetskog spektra. Jaka magnetska polja u blizini crne rupe djeluju na ioniziranu tvar koja pada prema crnoj rupi. Dio te tvari ubrzava se do ultrarelativističkih brzina i izbacuje u obliku mlaza čestica na polovima crne rupe. Mlaz je izvor γ-zračenja. Mlaz PKS 1222+216 je usmjeren prema Zemlji pa ga svrstavamo u skupinu blazara.FSRQ (Flat Spectrum Radio Quasar) PKS 1222+216 (4C+21.35) otkriven je teleskopima MAGIC u području visokoenergijskih γ-zraka. PKS 1222+216 je drugi najudaljeniji izvor visokoenergijskog γ-zračenja otkriven zemaljskim atmosferskim Čerenkovljevim teleskopima (IACT).Posebnost ovog izvora je relativno "tvrd" spektar (nagib Γ = 2,7 ± 0.3 na energijama 70 do 400 GeV), što znači da tok zračenja sporo opada s porastom energije. Uz to spektar ne pokazuje naznake naglog pada toka zračenja na visokim energijama (cut off), a tok zračenja je iznimno brzo promjenjiv (udvostručenje toka zračenja unutar 10 min). Ove osobitosti predstavljaju izazov za sve postojeće modele visokoenergijskog gama zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri (AGN).U ovom izlaganju bit će predstavljeni rezultati opažanja PKS 1222+216 teleskopima MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov telescopes) te usporedba s rezltatima opažanja u ostalim dijelovima spektra. Posebno će biti istaknute osobitosti visokoenergijskog gama-zračenja iz PKS 1222+216 i ograničenja koje ono postavlja na postojeće modele zračenja. Bit će opisan i model koji može objasniti visokoenergijsko gama-zračenje iz PKS 1222+216.