1. Holjević S, Marković B, Stipčić-Šolić N, Milotić B, Fizikalna mjerenja I, Sveučilišna naklada liber, Zagreb, 1980.

 2. Holjević S, Marković B, Stipčić-Šolić N, Milotić B, Blažević J, Fizikalna mjerenja II, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 1990.

 3. Jurdana-Šepić R, Milotić B, Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka 2001. i 2002.

 4. S. Prelovšek-Peroš, B. Mikuličić, B. Milotić: Otkrivamo fiziku 7, udžbenik za sedmi razred osnovne škole s CD-om, Školska knjiga, Zagreb, 2006., 2008., i 2010.

 5. B. Milotić, B. Mikuličić, S. Prelovšek-Peroš: Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za osmi razred osnovne škole s CD-om, Školska knjiga, Zagreb, 2006., 2008., i 2010.

 6. B. Milotić, M. Žuvić-Butorac: Fizički praktikum I (radni materijal)

 7. B. Milotić: Fizički praktikum II (radni materijal)

 8. B. Milotić: Fizički praktikum III (radni materijal)

 9. B. Milotić: Istinita čarolija - Branimir Marković - Učenici o učitelju, Školska knjiga, Zagreb, 2009.

 10. Lj. Arar, S. Kolić-Vehovec, B. Milotić, Kako lakše učiti fiziku – MNEMOTEHNIKE – POMOĆ PRI UČENJU, Školska knjiga, Zagreb, 2009.

 11. S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić, Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem, Zlatni rez, Rijeka, 2010.

 12. Milotić, B., Jurdana-Šepić, R., 101 pokus iz fizike (mehanika i valovi), Školska knjiga, Zagreb, 2011.

 13. Sonja Prelovšek – Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani: Otkrivamo fiziku 7, udžbenik fizike za sedmi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. (novo izdanje)

 14. Branka Milotić, Branka Mikuličić, Sonja Prelovšek – Peroš, Ivica Aviani: Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za fiziku u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. (novo izdanje)

 

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci