1. Totalna refleksija, Kolokvij Društva matematičara i fizičara u Rijeci, 1973.

 2. Djelovanje elektromagnetskog zračenja na bioelektrični potencijal stanica, Kolokvij Društva matematičara i fizičara u Rijeci, 1984.

 3. O fizičkim veličinama i znanstvenom nazivlju u fizici, Kolokvij Društva matematičara i fizičara u Rijeci, 1995.

 4. Primjena fizikalnih metoda u ekologiji, Ljetna škola mladih fizičara, Kraljevica, lipanj 1995. (objavljeno u Zborniku)

 5. Branimir Marković - veliki fizičar i još veći čovjek, Znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 8, Matica hrvatska, Rijeka 1999. (pozivno predavanje)

 6. Konceptualno razumijevanje fizičkih sadržaja, Kolokvij Društva matematičara i fizičara u Rijeci, 2000.  

 7. Markovićeva čarolija eksperimentiranja, Sjećanje na dr. Branimara Markovića (uz 85. godišnjicu rođenja), Ravna Gora, 15. veljače 2002.

 8. Milotić: O fizikalnim veličinama i znanstvenom nazivlju u hrvatskom jeziku, Problemi osuvremenjivanja nastave fizike, Prvi hrvatski simpozij o nastavi fizike, Zagreb, 1994.

 9. B. Milotić, R. Jurdana-Šepić: Domaća zadaća: pokus! Peti simpozij HFD-a o nastavi fizike, Makarska, travanj 2001.

 10. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić Branka. O čaroliji komuniciranja - problemska rasprava , Zbornika radova sa Šestog simpozija o nastavi fizike HFD, Split: HFD, 2003.

 11. B. Milotić: Uloga pokusa u nastavi fizike, Seminar iz fizike u sklopu uvođenja HNOS-a, Zagreb, srpanj 2005.

 12. B. Milotić: Nove strategije za nastavu fizike po načelima HNOS-a, Seminar za ravnatelje eksperimentalnih škola po HNOS-u, Stubičke Toplice, kolovoz 2005.

 13. B. Milotić: Neka djeca i u nastavi budu djeca, Seminar iz fizike u sklopu uvođenja HNOS-a, Zagreb, ožujak 2006.

 14. Nove strategije za nastavu fizike po načelima HNOS-a, Seminar za ravnatelje eksperimentalnih škola po HNOS-u, Stubičke Toplice, kolovoz 2005.

 15. Djeca u središtu nastave, Seminar iz fizike za uvođenja HNOS-a, Zagreb, ožujak 2006.

 16. Znanstveni jezik i znanstvena komunikacija, Državni seminar za učitelje i nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama, Zadar, ožujak 2008.

 17. Goranski znanstvenici: Branimir Marković, Znanstveno-stručni skup «Dani Franje Račkoga» u organizaciji HAZU, Fužine, 4. prosinca 2009.

 18. Induktivni spoznajni put u učenju i poučavanju - od opažanja do teorije, Županijsko stručno vijeće, Krapinsko – zagorska županija, Krapina, ožujak 2010.

 19. Pokusi u nastavi fizike, Državni seminar za voditelje Županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika fizike, Rijeka, ožujak-travanj 2010.

 20. Kako zainteresirati nezainteresirane, Aktiv učitelja fizike Ličko – senjske županije, Otočac, rujan, 2010.

 21. Strategije za poučavanje i učenje fizike, Državni stručni skup, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka, rujan 2010.  

 22. Nije znanje - znanje znati, već je znanje - znanje dati, Aktiv profesora fizike Dubrovačko-neretvanske županije, Ploče, listopad 2010.

 23. Uloga i značenje koncepata u fizici, Aktiv profesora fizike Zagrebačke županije, Rijeka, svibanj 2011.

 24. Naučiti misliti, Aktiv učitelja fizike Primorsko-goranske županije, Rijeka, prosinac 2012.

 25. Znati i umjeti znanstveno komunicirati, Aktiv učitelja fizike Primorsko-goranske županije, Rijeka, ožujak 2013.

 26. Aktivno učenje - stilovi poučavanja ovise o stilovima učenja, Aktiv učitelja fizike Ličko – senjske županije, Otočac, listopad, 2013.

 27. Kreativan i transferni potencijal učitelja, Aktiv učitelja i nastavnika fizike Primorsko-goranske županije, Rijeka, srpanj 2014.

 28. Radionica Metodički pokusi s priručnim sredstvima, Stručni skup učitelja Primorsko-goranske županije, Rijeka, srpanj, 2014.

 29. Konceptualno razumijevanje - Mehanika u kuhinji, Stručni skup učitelja i nastavnika fizike Primorsko-goranske županije, Rijeka, 25. – 26. veljače 2015.

 30. Predavanje Pokus naš svagdašnji i radionica Pokusi iz kuhinje, Stručni skup učitelja Primorsko-goranske županije, Rijeka, travanj 2015.

 31. Ideje, a ne definicije, Stručni skup učitelja i nastavnika fizike Dubrovačko-neretvanske županije, Ploče, 19. listopada 2015.

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci