ZNANSTVENI RADOVI U CC PUBLIKACIJAMA

 1. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Postrradiation changes in the membrane permeability of plant cells, Periodicum Biologorum l; 194-196, 1981

 2. Šolić F, Stipčić-Šolić N, Milotić B, The influence of low intensity gamma irradiation on the biopotential of cells, Periodicum Biologorum 2; 207-208, 1982.

 3. Milotić B, Šolić F. The effect of electromagnetic visual light irradiation on biopotentials of plant cells, Periodicum Biologorum 2; 163-165, 1982.

 4. Milotić B, Šolić F, The influence of laser-irradiation on plant cell membrane potentials, Periodicum Biologorum; vol. 85, 2, 139-141, 1983.

 5. Milotić B, Šolić F, Effect of ultraviolet radiation on the biopotential of the cells, Periodicum Biologorum 2; 142-144, 1983.

 6. Šolić F, Milotić B, Rhythmic changes of membrane potencial induced by electromagnetic irradiation, Periodicum Biologorum 2; 320-322,1985.

 7. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, The influence of hyperthermia and irradiation on some bioelectric parameters of the cells Studia biophysica 1; 95-98, 1986.

 

OSTALI RADOVI

 1. Fumić B, Šolic F, Mjerenje bioelektričnih potencijala biljnih stanica pomoću mikroelektroda. Iskustva i problemi, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci; 171-183, 1973.

 2. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N. Utjecaj ionizirajućeg zračenja na biopotencijale stanica, Medicina suppl. 2, 14-16, 1977.

 3. Milotić Branka, Totalna refleksija, Mladi fizičar 16, 31-32, Beograd, 1980.

 4. Šolić F, Stipčić-Šolic N, Milotić B, Vlijanie ionizirujušćej radiacii na bioelektričeskie potencijaly kljetok, Otčjot po programme sotrudničestva stran-členov SEV i SFRJ po probleme: Issledovanija v oblasti biotogičeskoj fiziki, 205-206, Puščino, 1980.

 5. Šolić F, Milotić B, Utjecaj intenziteta svjetlosti na bioelektrične potencijale biljnih stanica. Koordinacioni odbor fizičara za medicinsku fiziku SFRJ Bilten XVII, Sarajevo; 71-76, 1981.

 6. Šolić F, Milotić B, Utjecaj temperature na membranske potencijale stanica, XX Simpozij Koordinacijskog odbora fizičara za medicinsku fiziku SFRJ Bilten XVIII, Rijeka; 81-86, 1983.

 7. Šolić F, Milotić B, Vlijanie izmenenii temperaturi na fiziko-kemičeskie karakteristiki modelnih i vozbudimjih membran, Otčjot po programme sotrudničestva stran-členov SEV i SFRJ po probleme: Issledovanija v oblasti biologičeskoj fiziki, 280-281, Puščino, 1983.

 8. Milotić B, Šolić F, Apsorpcija svjetlosti i djelovanje na bioelektrični potencijal živih stanica, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, 6, 145-152, 1984.

 9. Milotić B, Blažević J, Osposobljenost nastavnika osnovnih škola za pripremanje učenika za takmičenja mladih fizičara, Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Rijeci br.l3 - Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima: 242-250, Rijeka, 1988.

 10. Šolic F, Stipčić-Šolic N, Milotić B, Marić G. Vlianie malih doz gamma - izlučenia na biopotencial kljetok, Trudi rabočego sovešćanija po genetičeskomu deistviju korpuskularnih izlučenii D19-89- 143, 241-244, 1989.

 11. Blažević J, Milotić B, Predznanje upisanih studenata i društvene potrebe za nastavnicima fizike, Savjetovanje "Modeli obrazovanja nastavnika", Knjiga sažetaka 51 str., Rijeka, 1990.

 12. Bek B, Crnić-Zalokar V, Kotnik-Karuza D, Milotić B, Obrazovanje nastavnika fizike i kemije u funkciji tehnološkog razvoja, Savjetovanje "Modeli obrazovanja nastavnika", Zbornik sažetaka 62 str., Rijeka, 1990.

 13. Bek B, Kotnik-Karuza D, Milotić B, Zalokar V, Obrazovanje nastavnika fizike u funkciji tehnološkog razvoja, Sistem obrazovanja nastavnika, Pedagoški fakultet u Rijeci, UDK 37.014:371.1, 104-107, Rijeka, 1990.

 14. Blažević J, Milotić B, Dobrinić J, Primjena fluorescentne spektroskopije na onečišćenje mora naftom, Međunarodni kongres Energija i zaštita čovjekove okoline, Zbornik radova, 307-313, Opatija, 1992.

 15. Milotić B, O fizikalnim veličinama i znanstvenom nazivlju u hrvatskom jeziku, Problemi osuvremenjivanja nastave fizike, Zbornik Prvog hrvatskog simpozija o nastavi fizike, 99-107, Zagreb, 1994.

 16. Milotić B, Primjena fizikalnih metoda u ekologiji, Zbornik ljetne škole mladih fizičara 7-10 (pregledni rad), Zagreb, 1995.

 17. Milotić B, Problemski eksperiment u nastavi fizike, Perspektive nastave fizike, Zbornik Trećeg hrvatskog simpozija o nastavi fizike, 133-137, Zagreb, 1997.

 18. Dobrinić J, Milotić B, Optička fluorescencija morske vode onečišćene naftom, Engineering review, Zbornik Tehničkog fakulteta Rijeka, Vol. 17, 9-16, 1997.

 19. Uzelac V, Milotić B, Ekološke sastavnice u programima budućih učitelja/nastavnika, The Teacher as a Contributor to Quality in Education, Filozofski fakultet u Rijeci, 530-539,1999. (Cjelovit rad s međunarodnom recenzijom).

 20. Uzelac V, Milotić B, Obrazovanje studenata razredne nastave za okoliš: stanje i preporuke, Znanstveni skup 125 godina poslije, Petrinja, 66-74,1999. (Cjelovit rad s domaćom recenzijom).

 21. Uzelac V, Milotić B, Obrazovanje za okoliš u studiju predškolskog odgoja: stanje i pogled u budućnost, Obrazovanje odgajatelja i stručno-razvojnih djelatnika u 21. stoljeću, Čakovec, 82-92,1999. (Cjelovit rad s domaćom recenzijom).

 22. Jurdana-Šepić R, Milotić B, Kolić-Vehovec S, Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom, Četvrti hrvatski simpozij o nastavi fizike, Hrvatsko fizikalno društvo, Novi Vinodolski, 1999. (Zbornik s cjelovitim radom, u tisku).

 23. Dobrinić J, Milotić B, Optical fluorescence of the water polluted by crude oil at concetrations up to 200 mg l-1, Engineering review, Zbornik Tehničkog fakulteta, Rijeka, Vol. 19, 1-5, 1999.

 24. Milotić B, Arar Lj, Neka djeca i u nastavi budu djeca, Zbornik Petog hrvatskog simpozija o nastavi fizike: Učenik - aktivni sudionik u nastavi fizike; 63-72, Makarska , 2001.

 25. Jurdana-Šepić R, Milotić B, Domaća zadaća - pokus, Zbornik Petog hrvatskog simpozija o nastavi fizike: Učenik - aktivni sudionik u nastavi fizike; 43-47, Makarska, 2001.

 26. Labinac V, Milotić B, Java apleti kao dopuna demonstracijskim pokusima, Zbornik Petog hrvatskog simpozija o nastavi fizike: Učenik - aktivni sudionik u nastavi fizike; 217-221, Makarska, 2001.

 27. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić Branka. O čaroliji komuniciranja - problemska rasprava, Zbornik radova Šestog simpozija o nastavi fizike HFD, Buljubašić, Mladen, Knežević, Stjepan (ur.). Split : HFD, 2003. 28-38

 28. M. Žuvić-Butorac, R. Jurdana-Sepic, B. Milotić: Constructivistic workshops for children in physics teacher education. Quality Development in Teacher Education and Training, GIREP Book of Selected Contribution, M.Michelini ed., Udine, 2004, p. 409-413

 29. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Nastavnici fizike o svojem obrazovanju i nastavničkom radu, Napredak, 145 (2), 223-230 (2004)

 30. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Korištenje udžbenika iz fizike u školama Primorsko- goranske županije. Udžbenik i virtualno okruženje, Školska knjiga, Zagreb, 2004, str. 167-174

 31. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Komunikacijski perpetuum mobile u poučavanju nastavnika fizike, Metodički ogledi 12 (1), 19-24 (2005)

 32. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta. Physics communication through science festival - from bottom to the top of the educational pyramid , Third INTERNATIONAL GIREP Seminar on Informal Learning and Public Understanding of Physics, Ljubljana, Slovenia, Sept. 2005, str. 144-148  (međunarodna recenzija).

 33. Đ. Micoli, B. Milotić, Radionica Kako vidimo predmete, Zbornik - Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik ožujak 2005, str. 157-161

 34. B. Milotić, A. Buchberger: Radionica Strujanje fluida, Zbornik - Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik ožujak 2005, str. 162-165

 35. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Konstruktivističke radionice iz fizike, Zbornik - Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik ožujak 2005, str. 146-149

 36. M. Žuvić-Butorac, B. Milotić, Konstruktivističke radionice za nastavnike, Zbornik - Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik ožujak 2005, str. 166-171

 37. Web edukacijska radionica iz fizike Priča o zraku - Hokus pokus Fizika! 2005. http://eskola.hfd.hr/hokus_pokus/zrak/index.htm

 38. Web edukacijska radionica iz fizike Priča o svjetlosti - Hokus pokus Fizika! 2005. http://eskola.hfd.hr/hokus_pokus/svjetlost/index.htm

 39. Web edukacijska radionica iz fizike Strujanje i njegove posljedice - Hokus pokus Fizika! 2005.  http://eskola.hfd.hr/hokus_pokus/strujanje/index.htm

 40. J. Sušanj, B. Milotić, O neionizantnom zračenju navigacijskoga radara (pregledni članak), Znanstveni časopis za more i pomorstvo ''Naše more'', Dubrovnik, Vol. 52, Br.5-6/2005, str. 195-205.

 41. R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, B. Milotić, B. Šaina: Modelling of early physical concepts in classrom and e-environment. GIREP Conference Modelling in Physics and Physics Education, Abstract book, Amsterdam, Netherlands, August. 2006, p. 124

 42. R. Jurdana-Sepić, B. Milotić, Komunikacijski perpetuum mobile u poučavanju budućih nastavnika, Zbornik - Filozofija i odgoj u suvremenom društvu, Zagreb, 2007, str. 141-146

 43. R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, B. Milotić: Assessment of scientific literacy on basic concepts in mechanics, Frontiers in physics education, Abstract book, Jurdana-Sepic, R; Zuvic - Butorac M. Labinac V, Susac A. (ed), Rijeka; Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2007, 153

 44. B. Milotić, M. Žuvić-Butorac, S. Rukavina, R. Jurdana-Šepić, J. Ledić, Promocija održivog razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci, Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, Rijeka, 2008., svezak 2, str. 321 – 326

 45. R. Jurdana-Sepić, B. Milotić, studenti 4. godine Matematike-fizike, Fizike-politehnike ak.g. 2006/07; Što nam uopće ostane iz fizike - provjera prirodoznanstvene pismenosti, U: Zbornik 8. simpozija o nastavi fizike, Novi Vinodolski, HFD Zagreb, 2008, str.48

 46. T. Pranjić-Petrović, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić; Usporedna analiza ishoda radioničkog i e-učenja, U: Zbornik 8. simpozija o nastavi fizike HFD, Novi Vinodolski, HFD Zagreb, 2008, str 124

 47. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić, M. Žuvić-Butorac, Projekti udruga u popularizaciji i unaprjeđivanju učenja i poučavanja fizike, U: Zbornik 9. simpozija o nastavi fizike HFD, Primošten, 2009, HFD Zagreb, str. 94-98

 48. Erceg, Nataša; Rončević, Igor; Milotić, Branka. Kako se ponaša površina tekućine? //Deveti hrvatski simpozij o nastavi fizike Interaktivna nastava fizike: zbornik Pećina Planinka (ur.). Zagreb: Hrvatsko fizikalno društvo, 2009. 193 – 196 (predavanje, domaća recenzija, objavljen rad, stručni)

 49. S. Rukavina, M. Zuvić-Butorac, J. Ledić, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić (University of Rijeka Croatia), Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences, Science Education International (International Council of Associations for Science Education) , Vol.23, No.1, March 2012, 6-19 http://www.icaseonline.net/sei/march2012/p1.pdf

 50. Branka Milotić, Djeca kao znanstvenici – znanstvenici kao djeca, časopis Dijete, vrtić, obitelj, No. 73, Zagreb, 2013.

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci