1. Šolić F, Milotić B, Membranski potencijali stanica Chara u zavisnosti o koncentraciji kationa u vanjskom sredstvu, XI stručno-znanstveni sastanak koordinacijskog odbora za fiziku na fakultetima za medicinu, stomatologiju, veterinu i farmaciju, SFRJ u Rijeci, 21-23. lipnja, 1973.

 2. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Utjecaj ionizirajućeg zračenja na potencijale stanice, VI kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije u Novom Sadu, 28.08. - 02.09. 1975.

 3. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Postradijacione promjene potencijala mirovanja biljnih stanica, VI jugoslavenski simpozij iz biofizike, Sarajevo-Ilidža, 20.-23. studeni, 1975.

 4. Šolić F, Stipčić-Šolić N, Milotić B, Utjecaj ionizirajućeg zračenja na potencijale mirovanja biljnih stanica Nitella, VIII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Haludovo, 16.-19. studeni 1977.

 5. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Utjecaj ionizirajućeg zračenja na permeabilnost membrana biljnih stanica, X jugoslavenski simpozij iz biofizike, Radenci, 28.-31. listopad, 1979.

 6. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Postradijacione promjene propustljivosti membrane biljnih stanica, XI jugoslavenski simpozij iz biofizike, Trogir, 12.-15. listopada, 1980.

 7. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Istraživanja promjena potencijala mirovanja biljnih stanica ozračenih ionizirajućim zračenjem, VII kongres matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, Bečići, 06.-11. listopada, 1980.

 8. Šolić F, Milotić B, Utjecaj nekih fizikalnih faktora na bioelektrične potencijale biljnih stanica, XIX sastanak fizičara za medicinsku fiziku i biofiziku Jugoslavije, Sarajevo, 17.-20. lipnja, 1981.

 9. Milotić B, Šolić F, Djelovanje vidljivog dijela spektra elektromagnetskog zračenja na bioelektrične potencijale stanica, XII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Donji Milanovac, 11.-14. listopad, 1981.

 10. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Djelovanje malih doza g-zračenja na biopotencijale stanica, XII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Donji Milanovac, 11.-14. listopad, 1981.

 11. Milotić B, Šolić F, Utjecaj ultraljubičastog zračenja na biopotencijale stanica, XIII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Portorož, 21.-24. rujna, 1982.

 12. Milotić B, Šolić F, Utjecaj laserskog zračenja na membranske potencijale biljnih stanica, XIII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Portorož, 21.-24. rujna, 1982.

 13. Šolić F, Milotić B, Utjecaj temperature na membranske potencijale biljnih stanica, XX simpozij koordinacijskog odbora fizičara za medicinsku fiziku SFRJ, Rijeka, 16.-18. lipnja, 1983.

 14. Šolić F, Milotić B, Utjecaj temperature na električne parametre stanica, Sastanak eksperata u programu suradnje zemalja SEV i SFRJ na problemu: Istraživanja u oblasti biološke fizike, Brno, 21.-25. studenog, 1983.

 15. Milotić B, Šolić F, Ritmičke promjene membranskog potencijala izazvane elektromagnetskim zračenjem, XV jugoslavenski simpozij iz biofizike, Beograd, 5.-9. studenog, 1984.

 16. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, The influence of hyperthermia and irradiation on some bioelectric parameters of the cells, Naučna konferencija zemalja članica SEV i SFRJ na problemu: Istraživanja u oblasti biološke fizike, Opatija, 1.-5. listopada, 1985.

 17. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, The influence of hyperthermia and irradiation on bioelectric potentials of the cells, XVI jugoslavenski simpozij iz biofizike, Kranjska gora, 9.-12. listopada, 1985.

 18. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Marić G, Membrane potentials as an indicator of injurious influences of the suroundings, XVII jugoslavenski simpozij iz biofizike, Kumrovec, 15.-18. listopada, 1986.

 19. Milotć B, Blažević J, osposobljenost nastavnika osnovnih škola za pripremanje učenika za takmičenja mladih fizičara, Savjetovanje: Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Rijeka, 19.-20. studenog, 1987.

 20. Šolić F, Milotić B, Stipčić-Šolić N, Marić G, Vlianie malih doz gamma - izlučenia na biopotencial kljetok. Naučna konferencija SEV i SFRJ: O genetičkom djelovanju korpuskularnih zračenja, Dubna, listopad 1988.

 21. Blažević J, Milotć B, Predznanje upisanih studenata i društvene potrebe za nastavnicima fizike, Savjetovanje: Modeli obrazovanja nastavnika, Rijeka, 1990.

 22. Bek B, Karuza-Kotnik D, Milotć B, Zalokar V, Obrazovanje nastavnika fizike u funkciji tehnološkog razvoja, Savjetovanje: Sistem obrazovanja nastavnika, Rijeka, 1990.

 23. Blažević J, Milotć B, Dobrinić J, Primjena fluorescentne spektroskopije na onečišćenje mora naftom, Međunarodni kongres: Energija i zaštita čovjekove okoline, Opatija, 1992.

 24. Milotć B, O fizičkim veličinama i znanstvenom razvoju u hrvatskom jeziku, Prvi hrvatski simpozij o nastavi fizike: Problemi osuvremenjavanja nastave fizike (pozvano predavanje), Zagreb, prosinac 1994.

 25. Kotnik-Karuza D, Milotć B, The role of experimental work in Physics Education (Situation the universities in Croatia), EPS10 Trends in physics,10th General Conference of the European Physical Society (poster), Sevilla (Spain), rujan 1996.

 26. Milotić B, Problemski eksperiment u nastavi fizike, Treći hrvatski simpozij o nastavi fizike: Perspektive nastave fizike, Zagreb, prosinac 1997.

 27. Uzelac V, Milotić B, Ekološke sastavnice u programima budućih učitelja i nastavnika, The Teacher as a Contributor to Quality in education (pozvano predavanje), Rijeka, 1999.

 28. Uzelac V, Milotić B, Obrazovanje studenata razredne nastave za okoliš: stanje i preporuke, Znanstveni skup 125 godina poslije (pozivno predavanje), Petrinja, 1999.

 29. Uzelac V, Milotić B, Obrazovanje za okoliš u studiju predškolskog odgoja: Stanje i pogled u budućnost, Savjetovanje: Obrazovanje odgajatelja i stručno - razvojnih djelatnika u 21. stoljeću (pozivno predavanje), Čakovec 1999.

 30. Jurdana-Šepić R, Milotić B, Kolić-Vehovec S, Uvodni pokus - u potrazi za motivacijom, Četvrti hrvatski simpozij o nastavi fizike (predavanje), Novi Vinodolski, Travanj 1999.

 31. Dobrinić J, Milotić B, Optical fluorescence of the water polluted by oil, 11th International Symposium Spectroscopy in Theorry and Practice (skup s međunarodnom recenzijom, poster), Knjiga sažetaka, Bled, travanj, 1999.

 32. Dobrinić J, Orlić N, Milotić B, Mandić L, Primjena optičkih i rendgenskih metoda, Drugi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva (poster), Knjiga sažetaka, Zagreb, 1999.

 33. Milotić B, Arar Lj, Neka djeca i u nastavi budu djeca, Peti hrvatski simpozij o nastavi fizike: Učenik - aktivni sudionik u nastavi fizike (pozvano predavanje), Makarska, travanj 2001.

 34. Jurdana-Šepić R, Milotić B, Domaća zadaća - pokus, Peti hrvatski simpozij o nastavi fizike: Učenik - aktivni sudionik u nastavi fizike (saopćenje i poster), Makarska, travanj 2001.

 35. Labinac V, Milotić B, Java apleti kao dopuna demonstracijskim pokusima, Peti hrvatski simpozij o nastavi fizike (poster), Makarska, travanj 2001.

 36. Milotić B, Jurdana-Šepić R, Švabić M, Peranić Z, Konstruktivistički pristup praktikumskoj nastavi, Knjiga sažetaka Trećeg znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva 100 str., Zagreb, 2001.

 37. Milotić B, Jurdana-Šepić R, Švabić M, Peranić Z, Uspješnost nastave fizike – istraživački rad studenata, Knjiga sažetaka Trećeg znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva 100 str., Zagreb, 2001.

 38. B. Milotić, M. Žuvić-Butorac, R. Jurdana-Šepić, M. Mandić: Konstruktivističke radionice za djecu u obrazovanju nastavnika fizike. Četvrti znanstveni sastanak Hrvatskoga fizikalnog društva, Zagreb, studeni 2003, str. 96

 39. B. Milotić, R. Jurdana-Šepić: O čaroliji komuniciranja – problemska rasprava. Šesti simpozij HFD o nastavi fizike: Problemski i istraživački usmjerena nastave fizike, Makarska, travanj 2003, str.28-38.

 40.  Milotić B., Jurdana-Šepić R., Švabić M., Peranić Z., Zanimljivo je. Teško je ? Pomozite ! Šesti simpozij HFD o nastavi fizike: Problemski i istraživački usmjerena nastave fizike, Makarska, travanj 2003, str.147

 41. M. Žuvić-Butorac, R. Jurdana-Sepic, B. Milotić: Constructivistic workshops for children in physics teacher education. GIREP Seminar Udine, Italy, Sept. 2003, p. 63.

 42. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Korištenje udžbenika iz fizike u školama Primorsko- goranske županije. Znanstveno-stručni skup: Udžbenik i virtualno okruženje, Zagreb, 2004.

 43. R. Jurdana Šepić, B. Milotić, Komunikacijski perpetuum mobile u poučavanju nastavnika, XIII Dani Frane Petrića, međunarodni simpozij »Filozofija i odgoj u suvremenom društvu«, 22.-23. rujan 2004, Cres, str.71

 44. R.Jurdana-Šepić, B.Milotić, M. Žuvić-Butorac: Physics communication through science festival – from bottom to the top of the educational pyramid. Third INTERNATIONAL GIREP Seminar on Informal Learning and Public Understanding of Physics, Ljubljana, Slovenia, Sept. 2005, p. 40

 45. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Konstruktivističke radionice iz fizike, Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik, ožujak 2005.

 46. B. Milotić, A. Buchberger: Radionica Strujanje fluida, Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik, ožujak 2005.

 47. Đ. Micoli, B. Milotić, Radionica Kako vidimo predmete, Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik, ožujak 2005.

 48. M. Žuvić-Butorac, B. Milotić, Konstruktivističke radionice za nastavnike, Sedmi simpozij HFD o nastavi fizike: Uloga modela i modeliranja u suvremenoj nastavi fizike, Šibenik, ožujak 2005.

 49. Žauhar, Gordana; Jurišić, Marija; Zovko, Mirjana; Milotic, Branka. Collection of historical physics teaching experiments in secondary school in Rijeka, International Conference: Teaching Physics in Europe – exchanging experiences between EU-countries and their neighbours / H.Pohl (ur.). Linz, Austria, 2005. 11

 50. Žuvić-Butorac, Marta; Milotić, Branka; Jurdana-Šepić, Rajka. Workshops in physics – from kitchen to www // International Conference: Teaching Physics in Europe – exchanging experiences between EU-countries and their neighbours / G.Pohl (ur.). Linz, Austria, 2005. 10

 51. J. Sušanj, A. Kraš, B. Milotić, On non-ionising radiation in ports and human health, 9th International Conference on Traffic Science ICTS 2005, Portorož, Slovenia, studeni 2005.

 52. R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, B. Milotić, B. Šaina: Modelling of early physical concepts in classrom and e-environment. GIREP Conference Modelling in Physics and Physics Education, Abstract book, Amsterdam, Netherlands, August. 2006, p. 124

 53. T. Pranjić-Petrović, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić: Usporedna analiza radioničkog i e-učenja, Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike: Nastava fizike za prirodoznanstvenu pismenost, Novi Vinodolski, travanj 2007.

 54. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Što nam uopće ostaje iz fizike – provjera prirodoznanstvene pismenosti, Osmi hrvatski simpozij o nastavi fizike: Nastava fizike za prirodoznanstvenu pismenost, Novi Vinodolski, travanj 2007.

 55. R. Jurdana-Šepić, B. Milotić, M.Žuvić-Butorac: Assessment of scientific literacy on basic concepts in mechanics, GIREP – EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Book of Abstracts, Opatija, , Croatia, August, 2007, p. 153

 56. G. Žauhar, B. Milotić, N.Erceg, R.Dušević: The beginning of physics teaching in Rijeka, GIREP – EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Book of Abstracts, Opatija, , Croatia, August, 2007, p. 156

 57. B. Milotić, T.Pranjić-Petrović, M.Žuvić-Butorac, R. Jurdana-Šepić: Comparative Analysis of learning outcomes in classroom and e-environment, GIREP – EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Book of Abstracts, Opatija, , Croatia, August, 2007, p. 159

 58. B. Milotić: Znanstveni jezik i znanstvena komunikacija, Državni seminar za učitelje i nastavnike fizike u osnovnim i srednjim školama, Zadar, 25. – 28. ožujka 2008.

 59. B. Milotić, M. Žuvić - Butorac, S. Rukavina, R. Jurdana - Šepić, J. Ledić: Promocija održivoga razvoj kroz Festival znanosti u Rijeci, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Cjeloživotno obrazovanje za održivi razvoj, Učiteljski fakultet u Rijeci, Plitvice, 21. - 23. svibnja 2008.

 60. R. Jurdana, B. Milotić, M. Žuvić Butorac: Uloga udruga u popularizaciji i unapređivanju učenja i poučavanja fizike, IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Interaktivna nastava fizike, Primošten, 16. - 18. travnja 2009.

 61. N. Erceg, I. Rončević, B. Milotić: Radionica - Kako se ponaša površina tekućine, Pokusi u interaktivnoj nastavi fizike, IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Interaktivna nastava fizike, Primošten, 16. - 18. travnja 2009.

 62. T. Pranjić-Petrović, I. Poljančić, B. Milotić: Radionica - Priča o toplini, Pokusi u interaktivnoj nastavi fizike, IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Interaktivna nastava fizike, Primošten, 16. - 18. travnja 2009.

 63. V. Labinac, B. Milotić, T. Pranjić Petrović, I. Jelovica Badovinac: Poster - Natjecanje iz fizike u organizaciji Društva matematičara i fizičara Rijeka, IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Interaktivna nastava fizike, Primošten, 16. - 18. travnja 2009.

 64. B Milotić: Predstavljanje knjige Istinita čarolija BRANIMIR MARKOVIĆ Učenici o učitelju, IX. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten, 16. - 18. travnja 2009.

 65. Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta: Projekti udruga u popularizaciji i unaprjeđivanju učenja i poučavanja fizike (NGO projects in physics communication and development of physics teaching and learning), Interaktivna nastava fizike / Pećina, Planinka (ed). - Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo , 2009. 94-98 (ISBN: 978-953-7178-13-0).

 66. I. Poljančić, R. Jurdana-Šepić, B. Milotić, Basic concepts of waves and optics in a scientific literacy survey, GIREP-EPEC 2009 Physics Community and Cooperation, August 21-25, 2009, Leicester, UK, Abstract book, p. 38

 67. Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka; Rukavina, Sanja; Milotić, Branka; Ledić, Jasminka, Popularizacija prirodoslovlja i matematike: projekti Udruge Zlatni rez Rijeka, Znanstveno-stručni skup: 125 godina popularizacije znanosti u Hrvatskoj (knjiga sažetaka, str. 50), Zagreb, 9. - 10. prosinca 2010.

 68. Labinac V., Jusup M., Milotić B., Legović T., Glavne osi i stacionarne točke energije vrtnje krutog tijela, VII. Znanstveni sastanak HFD-a, Primošten, 2011.

 69. elimir Labinac, Marko Jusup, Branka Milotić, Tarzan Legović, Energija vrtnje oko glavnih osi krutog tijela, X. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Primošten 2011.

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci