Diplomirala na Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci (sadašnji Filozofski fakultet) i  stekla  zvanje  profesor  matematike i  fizike. Magistrirala u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu u području prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika, s magistarskim radom: Djelovanje elektromagnetnog zračenja na bioelektrične potencijale biljnih stanica. Objavila iz biofizike i  edukacijske fizike 57 znanstvenih, znanstveno-stručnih i stručnih radova, aktivno sudjelovala sa 69 radova na znanstvenim i stručnim skupovima. U koautorstvu objavila 3 sveučilišna udžbenika, 2 udžbenika  za  osnovnu  školu, 3 priručnika za nastavnike i učenike te radne materijale za izvođenje Fizičkih praktikuma I, II, i III. Kao posljednji asistent prof. Branimira Markovića, priredila publikaciju Istinita čarolija – Branimir Marković - Učenici o učitelju..  Recenzirala 13 udžbenika, vježbenica i priručnika za osnovnu i srednju školu, 5 sveučilišnih  udžbenika  te Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovnu školu. Suautor je triju e-radionica iz fizike za e-školu.

 

Radila kao aktivni istraživač na 12 projekata i surađivala na 2 projekta u suradnji s društvenom zajednicom i gospodarstvom. Održala 31 pozvano predavanje. Aktivno radi na popularizaciji fizike izvođenjem brojnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, radionica za nastavnike fizike, radionica za darovite učenike, radionica u dječjim vrtićima u Rijeci i u Istri, predavanja i radionice na Sveučilištu za 3. dob. Deset godina radi kao članica organizacijskog odbora Festivala znanosti u Rijeci i članica povjerenstva za Natjecanja iz fizike Društva matematičara i fizičara Rijeke. Autorica brojnih priloga za znanstvenopopularne radio-emisije "Baltazar" HRT Radio-Rijeke objavljenih na 9 CD-ova. Aktivno sudjelovala u izvođenju radionica na Riječkoj školi fizike (2012., 2013. i 2014. godine) te na 5. Zimskoj školi fizike u Požegi 2014. g. Ima višegodišnje iskustvo u organizaciji Škole mladih fizičara te u organizaciji općinskih i županijskih natjecanja iz fizike, a 10 godina predsjednica Povjerenstva za općinska i županijska natjecanja iz fizike u  Rijeci. Članica Povjerenstva MZOŠ za Hrvatski nacionalni obrazovni standard, Povjerenstva za znanstveno nazivlje, Povjerenstva za uvođenje HNOS-a u osnovne škole i Povjerenstva za izradu Plana i programa za fiziku u osnovnoj školi. Od 2014. godine u mirovini.

 

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci