1. 1975.-1980. (SEV) Program sotrudničestva stran členov SEV i SFRJ po probleme: Issledovanja v oblasti biologičeskoj fiziki.

 2. 1980.-1990. (Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku) Istraživanje, iskorištavanje, zaštita i unapređenje Jadranskog mora u SRH, Tema: Proučavanje biofizičkih osnova utjecaja fizikalnih faktora na biološke sisteme na molekularnom i staničnom nivou

 3. 1985.-1990. (SIZ 7 RH) Ekološka istraživanja i zaštita okoline,

 • Zadatak: Komparativna analiza fizikalno - kemijskih, pedagoških i psiholoških pokazatelja zagađenja čovjekove okoline u riječkoj regiji,

 • Tema: Ispitivanje sposobnosti zagađivala da izazovu brze subletalne efekte kao što je promjena u potencijalu membrane

 1. 1985.-1990. (SIZ 7 RH) Analiza stanja i projekcija razvoja odgoja i obrazovanja,

 • Zadatak: Obrazovanje nastavnika fizike u funkciji znanstveno - tehnološkog razvoja

 • Tema: Obrazovanje nastavnika za realizaciju odgojno - obrazovnih zadataka iz prirodoznanstvenog područja primjenom spektroskopskih metoda

 1. 1991. - 1995. (MZT RH) Interakcija objekata morske tehnologije s okolišem

 2. 1997. – 2001. (MZT RH) Obrazovanje studenata nastavničkih fakulteta za okoliš (009017)

 3. 2000. - 2001. (Poglavarstvo Grada Rijeke) Primjena mnemotehnika u učenju fizike

 4. 2002. - 2005. (MZT RH, MZOŠ RH) Eksperiment u konstruiranju fizičkih modela i koncepata (0009003)

 5. 2003. - 2004. (MZOŠ RH) Hokus - pokus - fizika! Projekt e-škole Hrvatskoga fizikalnog društva za kreiranje i izvedbu ciklusa istraživačkih radionica za popularizaciju prirodnih znanosti za djecu osnovnoškolskog uzrasta te njihovu internetizaciju

 6. Od 2007. (MZOS RH): Razvoj i modeliranje fizičkih koncepata u učioničkom i e- okruženju u sklopu programa: Evaluacija, razvoj i osuvremenjivanje učenja i poučavanja prirodoslovlja.

 7. 2007. - 2008. (MZOS RH): Fizika u javnim prostorima (projekt u području izvaninstitucijonalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, voditeljic projekta doc. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić)

 8. 2007. – 2009. (MZOS RH): Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem (program u području izvaninstitucijonalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, voditelj programa izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina)

 9. 2010. - 2013. Dan znanosti u osnovnim školama Primorsko-goranske i Istarske županije, organizator Udruga Zlatni rez u suradnji s L'Orealom

 10. 2009. – 2013. Popularnoznanstvene emisije Baltazar Radio Rijeke (objavljene na 9 CD- ova) produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka, urednici: Alen Čemeljić, Rajka Jurdana -Šepić

Odjel za fiziku

Sveučilište u Rijeci