Praktikum metodike nastave fizike I
Diplomski studij fizike, semestar I, 0+0+4

Položaj u zgradi Filozofskog fakulteta: praktikum je postavljen u prostoriji 303

Korelativnost - povezanost s drugim kolegijima:

Sadržaj kolegija:
Uvodno predavanje o značaju demonstracijskog pokusa u nastavi fizike i dogovor o organizaciji praktikuma
Demonstracijski pokusi organizirani su u 10 vježbi:

  1. Kinematika
  2. Dinamika
  3. Hidrostatika
  4. Optika i akustika
  5. Elektrostatika
  6. Električni strujni krugovi
  7. Magnetizam
  8. Elektromagnetska indukcija
  9. Toplina i međumolekularne sile
  10. PowerPoint prezentacija u nastavi

Obaveze studenata

Uvjeti za pristupanje ispitnoj demonstraciji
Ispitnoj demonstraciji student može pristupiti ako

Literatura
Obavezna
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet u Rijeci, 2001

Ostala
Bek, B., Marković B. i Tomaš L.: Fizika 2, ŠK, Zagreb, 1981.
Krsnik, R.: Fizika za prvi razred gimnazije, ŠK, Zagreb, 1999.
Krsnik, R.: Fizika za drugi razred gimnazije, ŠK, Zagreb, 1999.
Krsnik, R., Mikuličić, B.: Fizika: međudjelovanja, relativnost, titranje i zvuk, priručnik za nastavnike u 3. razredu gimnazije, ŠK, Zagreb, 1992.
Marković, B.: Pokusi iz fizike, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1950.
Mikuličić, B.: Fizika - Gibanje i energija, ŠK, Zagreb, 1990.
Mikuličić, B.: Fizika : Gibanje, električna energija i svjetlost, sv.B, ŠK, Zagreb, 1992.
Mikuličić, B.: Materija,čestice i međudjelovanja, sv. B, ŠK, Zagreb, 1988.
Paar, V., Šips, V.: Gibanje i energija, ŠK, Zagreb, 1987.
Šindler G., Mikuličić B., Fizika 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole, ŠK, Zagreb, 1998.
Šindler G., Mikuličić B., Fizika 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole, ŠK, Zagreb, 1999.
Šindler, G. i Valić, B.: Materija, gibanje, električna energija i svjetlost, ŠK, Zagreb, 1991.Home page Rajke Jurdana-Šepić
Odjel za fiziku