Alumni - diplomski radoviALUMNI ODJELA ZA FIZIKU


SVEUČILIŠNI MAGISTRI EDUKACIJE
  

PREZIME I IME, STEČENI NAZIV
TEMA RADNJE
MENTOR
GODINA OBRANE RADNJE

Kavre Ivna, magistra edukacije fizike i matematike

Sinkrotronsko zračenje i njegova primjena u ispitivanju borovog nitrida prof. dr. sc. Mladen Petravić 2010.
Brstilo Nevija, magistra edukacije fizike i matematike Algebarski izrazi u nastavi matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina 2010.

Podgajac Ivana, magistra edukacije fizike i matematike

Državna matura iz matematike prof. dr. sc. Sanja Rukavina 2010.

Novokmet Vedrana, magistra edukacije fizike i politehnike

Iskorištavanje energije Sunca pomoću fotonaponskih ćelija viši predavač Velimir Labinac, prof. 2011.

Birko Danijela, magistra edukacije fizike i informatike

Metoda mikrogravitacijske leće i njezina obrada u dodatnoj nastavi osnovnih i srednjih škola doc. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2011.

Lončarić Klaudija, magistra edukacije fizike i informatike

Osiguranje i kontrola kvalitete terapije zračenjem izv. prof. dr. sc. Nada Orlić 2011.

Čižmar Tihana, magistra edukacije fizike i informatike

Spektroskopija fotoelektrona rendgenskim zrakama: principi i primjene prof. dr. sc. Mladen Petravić 2012.

Zoretić Marija, magistra edukacije fizike i informatike

Pogled na fiziku izvan učionice viši predavač Velimir Labinac, prof. 2012.

Benčić Kristina, magistra edukacije fizike i informatike

Nastava fizike kroz sadržaje iz biofizike viši predavač Velimir Labinac, prof. 2012.

Korenić Jelena, magistra edukacije fizike i informatike

Fizika tsunamija  viši predavač Velimir Labinac, prof. 2012.

Čargonja Marija, magistra edukacije fizike i matematike

Određivanje diferencijalne rotacije Sunca iz položaja Sunčevih pjega izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić 2014.

Blaškan Ivana, magistra edukacije fizike i matematike

Sudbina masivnih zvijezda viši predavač Velimir Labinac, prof. 2015.

Gaće Ivana, magistra edukacije fizike i matematike

Transmembranski potencijali prof. dr. sc. Marta Žuvić - Butorac 2015.

Bervida Marija, magistra edukacije fizike i matematike

Atmosfera kao važan dio detektora u gama astronomiji izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2015.

Pribanić Ivan, magistar edukacije fizike i matematike

Schrödingerova i Feynmanova formulacija kvantne mehanike viši predavač Velimir Labinac, prof. 2015.

Linić Arijana, magistra edukacije fizike i matematike

Istraživanje učeničkih spoznaja o Suncu izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić 2015.

Poropat Elizabeta, magistra edukacije fizike i matematike

Popularizacijsko-edukacijski sadržaj "Koliko znamo o Suncu?" izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana - Šepić 2015.

Žilić Mate, magistar edukacije fizike i matematike

Glazbena fizika u školi viši predavač Velimir Labinac, prof. 2015.

Zurak Luka, magistar edukacije fizike i matematike

Eksperimentalno ispitivanje skalarne teorije ogiba doc. dr. sc. Marin Karuza 2017.

Puž Jessica , magistra edukacije fizike i matematike

Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike doc. dr. sc. Nataša Erceg 2017.

Butorac Lea, magistra edukacije fizike i informatike

Fizika vulkanskih erupcija viši predavač Velimir Labinac, prof. 2018.
SVEUČILIŠNI MAGISTRI
  

PREZIME I IME, STEČENI NAZIV
TEMA RADNJE
MENTOR
GODINA OBRANE RADNJE

Željeznjak Jelena Kristina, magistra fizike

Izvori koji emitiraju gama-zračenje opažani u vidnom polju MAGIC teleskopa izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2015.

Vujnović Vedran, magistar inženjerstva i fizike materijala

Mion g-2 eksperiment: distribucija svjetlosti sustava za kalibraciju doc. dr. sc. Marin Karuza 2015.

Dragičević Martina, magistra fizike

Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera prof. dr. sc. Srećko Valić  2016.

Vlaho Martina, magistra fizike

Povećanje frekvencijskog opsega kod spinskih lasera prof. dr. sc. Zdravko Lenac  2017.

Valenta Donald, magistar inženjerstva i fizike materijala

Karakterizacija tankih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva doc. dr. sc. Robert Peter 2017.

Pavletić Lovro, magistar fizike

Određivanje svojstava cirkumstelarne prašine i periodičnosti u svjetlosnim krivuljama sedam simbiotskih mira dr. sc. Tomislav Jurkić 2017.

Barac Marko, magistar fizike

Utjecaj sekundarnih efekata u XRF analizi spektroskopijom X-zraka prof. dr. sc. Ivica Orlić 2017.

Bartolić Fran, magistar fizike

Planeti u orbiti oko evoluirajući binarnih zvijezda izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2017.

Vretenar Mario, magistar fizike

Optomehanički detektor čestica doc. dr. sc. Marin Karuza  2017.

Žudić Mia, magistra fizike

XRF analiza finih frakcija aerosola doc. dr. sc. Darko Mekterović 2017.

Štojšić Kristian, magistar fizike

Kasnerova rješenja u Weyl invarijantnoj dilatonskoj gravitaciji prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester 2017.

Vuković Ivan, magistar fizike

Teorija višeg spina prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester 2017.

Ribarić Sonja, magistra inženjerstva i fizike materijala

Utjecaj temperature i površine podloge na veličinu zrna polikristalnih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva dr. sc. Iva Šarić  2017.

Tolo Marlena, magistra fizike

Nedetektirane aktivne galaktičke jezgre opažane teleskopima MAGIC prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester 2017.

Grubišić Ivona, magistra fizike

Nanomagneti i aproksimacija srednjeg polja viši predavač Velimir Labinac, prof. 2018.

Veličan Karlo, magistar fizike

Mjerenje elektronskih transportnih svojstava tankih filmova cinkovog oksida sintetiziranih tehnikom depozicije atomskih slojeva doc. dr. sc. Aleš Omerzu  2018.
 
 
.