Studentska ambulanta Kampus

Objavljeno 14. 10. 2020.
Studentska ambulanta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije započela je s radom 2. prosinca 2019. godine na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.
Radno vrijeme ambulante:
  •  
  • ponedjeljak, srijeda i četvrtak 7-15 h (rad s pacijentima 8:00 - 12:30)
  • utorak/petak neparni datumi 7-15 h (rad s pacijentima 8:00 - 12:30)
  • utorak/petak parni datumi 12-20 h (rad s pacijentima 13:30 - 17:30).

S obzirom na to da se rad, osim u ambulanti, odvija i izvan iste (koordinacijske aktivnosti, predavanja, edukacija,...) obvezno je prethodno naručivanje na broj telefona 051/584-876
  •  
  • u prijepodnevnoj smjeni 11:30 - 12:30
  • u poslijepodnevnoj smjeni 16:30 - 17:30
  •  
ili na e-mail kampus.zdravlje@zzjzpgz.hr.
 
.