Mateo Paulišić

   dr. sc. natur. Mateo Paulišić
   viši asistent

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured O-S11, int. tel. 584 639
   E-mail: mateo.paulisic@phy.uniri.hr

   
 

Kolegiji (vježbe):

Klasična mehanika I
Klasična mehanika II
Opća relativnostProteklih godina:

Medicinska fizika i biofizika - praktikum
Fizički praktikum I
Moderna fizika II

   


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Doktorski studij Fizika, smjer Fizika elementarnih čestica, Sveučilište u Rijeci - Fakultet za Fiziku, 2018. - 2023.

Doktorski studij Fizika elementarnih čestica, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb 2016. - 2017.

mag. phys., Prirodoslovno matematicki fakultet, Zagreb. 2010–2016

RADNO ISKUSTVO

Asistent, Fakultet za fiziku - Sveučilište u Rijeci. 2016 - 2023.

Asistent, Fakultet za fiziku - Sveučilište u Rijeci. 2023. - danas

 
.