Mateo Paulišić

   Mateo Paulišić
   asistent

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured O-S11, int. tel. 584 639
   E-mail: mateo.paulisic@phy.uniri.hr

   
 

Kolegiji (vježbe):

Klasična mehanika I
Klasična mehanika II
Opća relativnost
Medicinska fizika i biofizika - praktikum


Proteklih godina:
Fizički praktikum I
Moderna fizika II

   

KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Doktorski studij Fizika, smjer Fizika elementarnih čestica, Sveučilište u Rijeci - Odjel za Fiziku, 2018. -

Doktorski studij Fizika elementarnih čestica, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb 2016. - 2017.

mag. phys., Prirodoslovno matematicki fakultet, Zagreb. 2010–2016

RADNO ISKUSTVO

Asistent, Odjel za fiziku - Sveucilište u Rijeci. 2016 - danas
 
.