Marina Manganaro


      
   doc. dr. sc. Marina Manganaro
   docentica

   Curriculum vitae: .pdf

   Ured: O-S12
   Telefon: 584 644
   E-mail: marina.manganaro@phy.uniri.hr
   Osobna web stranica:
   Sveučilišni portfelj:
     Kolegiji:
    - 1
    - 2
    - 3
 


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJEIZABRANI ZNANSTVENI RADOVI / KNJIGEIZABRANI STRUČNI RADOVIPODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA

 
.