Ivan Vuković

   Ivan Vuković
   asistent

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured O-S11, int. tel. 584 629
   E-mail: "ivan točka vukovic at phy točka uniri točka hr

   web: u.nu/vuka
  Kolegiji (vježbe):
  • Osnove Fizike 1 (Odjel za informatiku)
  • Fizikalne Osnove Tehnike 1 (Odjel za politehniku)
  • Kvantna Teorija Polja (Odjel za Fiziku)
  
   

OBRAZOVANJE

  • (u tijeku) Doktorski studij Fizika elementarnih čestica, Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2018.-
  • mag. phys., Diplomski studij Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Odjel za Fiziku Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2015.-2017.
  • bacc. phys., Preddiplomski studij Fizika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, 2012.-2015.

ZNANSTVENI INTERES
  • fundamentalna teorijska fizika
  • matematička fizika
  • matematika

RADOVI
 
.