Mirjana Turina

mirjana_turina.jpg        Mirjana Turina
       laborantica       Ured O-157, tel. 584-627
       E-mail: mturina@phy.uniri.hr
 
   


RADNO ISKUSTVO

2008. -                 Laborant, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
1998. - 2008.      Laborant, Filozofski fakultet u Rijeci
1982. - 1998.      Laborant, Pedagoški fakultet u Rijeci


OSTALO

ISVU – modul Kadrovi
Satničarka Odjela za fiziku
Zadužena za rezervaciju prostorija na Odjelu za fiziku
Članica povjerenstva za rashodovanje opreme na odjelu

 
.