Predrag Dominis Prester

alt    prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
   redoviti profesor

   Curriculum vitae

   Ured: O-114, Tel: 584-605
   E-mail: pprester@phy.uniri.hr
   Osobna web stranica: www.phy.uniri.hr/~pprester
  Kolegiji na preddiplomskom studiju Fizika:
  
   - Elektrodinamika

Kolegiji na diplomskim studijima

   - Opća relativnost
   - Kvantna teorija polja
   - Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija
   - Teorijska fizika i primjene 1

Kolegiji na doktorskom studiju Fizika

    - Odabrana poglavlja iz fizike elementarnih čestica
    - Fizika crnih rupa

Detalji o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu mogu se pronaći na portfelju UniRi.


 OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO 

- od 2016. redoviti profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2010 - 2016. predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i astrofiziku
- 2009 - 2016. izvanredni profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2009 - 2010. zamjenik pročelnika Odjela za fiziku
- 2007 - 2009. docent na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci
- 2004 - 2006. istraživačka stipendija Alexander von Humboldt fondacije, Max Planck Institute for
    Gravitational Physics (Albert-Einstein Institute), Golm b. Potsdam (Njemačka)
- 2003 - 2007. docent na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 1999 - 2003. viši asistent - postdoktorand na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
    Sveučilišta u Zagrebu
- 1999. doktorat (dr.sc.) iz teorijske fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1998 - 1999. asistent - znanstveni novak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1998. magisterij (mr.sc.) iz teorijske fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- 1995 - 1998. mlađi asistent - znanstveni novak na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog
    fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 1994. diplomirao fiziku (dipl. inž. fiz.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


ZNANSTVENA DJELATNOST I INTERESI

Fizika elementarnih čestica, s posebnim naglaskom na:
- teorija superstruna
- klasična i kvantna gravitacija, crne rupe
- kvantna teorija polja
- spinski lanci

Potpuniji opis znastvene djelatnosti i usavršavanja može se naći ovdje.


ZNANSTVENI RADOVI

Popis znanstvenih radova pogledati ovdje ili u CROSBI bazi.


ZNANSTVENI PROJEKTI (aktivni)

- 2014. - 2018.: "Gravity and Parity Violation", uspostavni istraživački projekt HrZZ br. 8946 (suradnik)
- 2013. - 2018.: "Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila", istraživačka potpora UniRi br. 13.12.1.4.05 (voditelj)


AKTIVNA ADMINISTRATIVNA ZADUŽENJA

- član Odbora za strategiju Sveučilišta u Rijeci
- član Povjerenstva za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci
- predsjednik Etičkog povjerenstva Odjela za fiziku
- član Stegovnog povjerenstva Odjela za fiziku


 
.