Annamaria Pribanić Tomaško

   Annamaria Pribanić Tomaško, spec. publ. admin.
  
Stručna suradnica za administrativne poslove u
   Uredu pročelnika

  
   Ured:
O-014
   Telefon: 051/584-780
   E-mail: annamaria.pribanic@phy.uniri.hr


   
   

OBRAZOVANJE

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Specijalistički diplomski stručni studij javne - Stručna specijalistica javne uprave

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Preddiplomski stručni studij, Upravni studij - Stručna prvostupnica javne uprave

II. Gimnazija Split


RADNO ISKUSTVO
 
1.9.2020. -
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Stručna suradnica za administrativne poslove u Uredu pročelnika

12.7.2018. - 11.7.2019.
Sveučilište u Rijeci, Rektorat
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
.