Ivo, Ivica Orlić

alt   prof. dr. sc. Ivo Orlić
redoviti profesor u mirovini

Curriculum vitae (.pdf)Google Scholar 

Znanstveni portfelj


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

1989
Doktorat iz prirodnih znanosti, nuklearna fizika -  Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković. Eksperimentalna mjerenja napravljena na Institutu Jozef Štefan (Ljubljana) a teoretski rad u periodu od 1985 do 1989 na Free University, Amsterdam.
1983
Magistar prirodnih znanosti, Atomska i molekularna fizika Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković
1979
Profesor fizike i matematike, Filozofski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
1960-72
Osnovno i srednje obrazovanje u Puntu na otoku Krku i u RijeciZNANSTVENO DJELATNOST I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1980-85
Institut Ruđer Bošković, Zagrebu
Višekratna, višemjesečna usavršavanja na Argonne National Lab (Chicago, 2 mjeseca 1982), Rice University (Houston, 2 mjeseca 1984), Free University (Amsterdam), Institut Jozef Stefan(Ljubljana, 3 mjeseca, 1986)
1985-89
Vrije Universiteit, Amsterdam(rad na doktoratu)
1991-99
Department of Physics, National University of Singapore, NUS, Singapore
Osnivač laboratorija za Nukelarnu Mikroanalizu pri Odjelu za fiziku Nacionalnog Sveučilišta u Singapuru.
Istraživanje i razvoj na području akceleratorskih analitičkih tehnika kao što su PIXE, RBS, nuklearna mikroanaliza.
Od 1995. unaprijeđen u zvanje izvanrednog profesora i predaje: Nuklearnu fiziku, Kvantnu Fiziku (II i IV godina studija) i Advanced Scientific Programming in C++.
Od 1995.g. zamjenik direktora novoosnovanog Centra za Nuklearnu Mikroanalizu, NUS.National University of Singapore.
1998-9.g. voditelj Singapurske Olimpijade iz fizike: organizacija jednogodišnjeg trening učenika srednjih škola, selekcija najboljih učenika i odlazak na Olipijadu u Padovu, 1999.
2000-03
Australian Nuclear Science and Technology Organisation, ANSTO, Physics and Environment Division, Lucas Heights, Sydney
Kao viši znanstveni savjetnik (Senior research scientist) radi na istraživanjima i razvoju na područje akceleratorske fizike. Glavne aktivnosti obuhvaćaju razvoj i primjenu nuklearnih analitičkih tehnika (PIXE, RBS, PIGE, ToF) u znanostima kao što su fizika materijala, teški metali u biloškim sustavima, arheologija, fizika okoliša, itd.
1989-2003
Kao konzultant Agencije UN-a za mirnodobsko korištenje atomske energije, (IAEA-International Atomic Energy Agency, Vienna) učestvovao na preko 20 višetjednih ili više-mjesečnih misija konzultantskog i edukacijskog karaktera u zemljama u razvoju u Africi, Aziji, Južnoj Americi
2007-2011 Sveučilište u Rijeci, Znanstveno Tehnologijski Park, STeP Ri
Vodi projekt osnivanja novog Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci. Radio na dobivanju podrške od strane svih sastavnica Sveučilišta, lokalnih i državnih struktura,  pisanju poslovnog plana i osiguranju sredstava za projekt od strane Svijetske banke i MZOŠa. Projekt je nakon skoro dvogodišnjeg lobiranja odbren i uspješno realiziran.
Istovremeno osnova i Laboratorija za elementnu mikroanalizu.
U periodu od 2008-2011 Izvršni direktor Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci i s 25% Redoviti profesorna Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.  
2011-sada Red. Prof. na Odjelu za Fiziku Sveučilišta u Rijeci
Voditelj laboratorija za elementnu mikroanalizu, Odjel za fiziku
Područje rada:
Nastavno:Predavanje na Diplomskom sveučilišnom studiju Fizike, na Preddiplomskom studiju Politehnika i na poslijediplomskom studiju Ekološko Inžinjerstvo i zaštita okoliša pri Tehničkom fakultetu u Rijeci.
Znanstveno:Voditelj Laboratorija za elementnu mikroanalzu pri Odjelu za Fiziku; Savjetnik za znanost i inovacije Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.
Područje ekspertize:Eksperimentalna istraživanja fizikalnih procesa pri interakciji iona srednjih energija s materijom, s posebnim interesom prema usavršavanju modela za kvantitavnu analizu te različitim primjenama tih procesa u zaštiti okoliša, razvoju novih materijala, modifikacije njegovih svojstava, zaštiti kulturnog blaga, itd.; razvoj i primjene fokusiranih ionskih snopova.IZABRANI ZNANSTVENI RADOVI

I. Orlic, C.H. Sow and S.M. Tang, Experimental L-Shell X-Ray Production and Ionization Cross Sections for Proton impact, Atomic Data Nuclear Data Tables 56 (1994) 159-210
I. Orlic, F. Watt, K. K. Loh, and S. M. Tang, Nuclear Microscopy of Single Aerosol Particles, Nuclear Instruments and Methods, B85 (1994) 840-844
I. Orlic, Present Status of the Experimental L-shell Ionization Cross Sections for Light Ion Impact, Nuclear Instruments and Methods, B87 (1994)285-292
Z. Smit and I. Orlic, First Order Theories for Adiabatic L-shell Ionization by Protons, Physical Review A, 50 (1994) 1301-1308
S. Fazinic, I. Bogdanovic, M. Jaksic, I. Orlic and V. Valkovic, L-shell X-ray Production Cross Sections of In, Sn, Te, Cs, La, Pr, Nd and Sm for Protons of Energy 2-6 MeV, J. Physics, B27 (1994) 4229-4241
I. Orlic, The Nuclear Microscope: A Review of Applications in the Environmental Sciences, Nucl. Instr. Meth., B 104 (1995) 602-611
I. Orlic, T. Osipowicz, F. Watt and S.M. Tang, The Microanalysis of Individual Atmospheric Aerosol Particles Using the Nuclear Microscope, Nucl. Instr. Meth., B 104 (1995) 630-637
S.C. Liew, I. Orlic, and S.M. Tang, PIXE tomographic reconstruction of elemental distributions using an iterative maximum-likelihood method, Nucl. Instr. Meth., B 104 (1995) 222-227
S. Fazinic, I. Bogdanovic, M. Jaksic, I. Orlic and V. Valkovic, L-shell X-ray Production Cross Sections of Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, and Lu for Protons of Energy 2-6 MeV, Nucl. Instr. Meth., B94 (1994) 363-368
S. Fazinic, T. Tadic, I. Bogdanovic, M. Jaksic, I. Orlic, V. Valkovic, K Shell Ionization of V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, and Cu by 5-12 MeV Carbon Ions, Nucl. Instr. Meth., B114, (1996) 232-236
I. Orlic, Bao Wenlan, F. Watt and S.M. Tang, Air Pollution in Singapore; its Multielemental Aspect as Measured by Nuclear Analytical Techniques, Environmental Monitoring and Assessment, 44 (1997) 455-470
I. Orlic, K.K. Loh, S.C. Liew, Y.K. Ng, J.L. Sanchez, S.M. Tang , TTPIXAN - The 4th Generation, Nucl. Instr. Meth., B130 (1997) 133-137
Y.K. Ng, I. Orlic, S.C. Liew, K.K. Loh, S.M. Tang, J.L. Sanchez, T. Osipowicz, S.M. Tang And F. Watt, A PIXE micro-tomography experiment using MLEM algorithm, Nucl. Instr. Meth., B130 (1997) 109-112
I. Orlic and S. M. Tang, Elemental Depth Profiles in Marine Sediments of Singapore Coastal Waters, Nucl. Instr. Meth, B 150 (1999) 291-297
I. Orlic, S. J. Zhou, J.L. Sanchez, F. Watt, S.M Tang, Virtual PIXE and RBS Laboratory, Nucl. Instr. Meth, B 150 (1999) 83-89
I. Orlic, R. Siegele, David D. Cohen, E. Stelcer, A Sarbutt, S.J. Markich, R.A. Jeffree, D. Dev. Menon, D.C. McPhail, Heavy metal pathways and archives in biological tissue, Nucl. Instr. and Meth. B190, pp. 439-444 (2002).
I. Orlic, R. Siegele, D.D. Cohen, K. Hammerton, R.A. Jefree, Nuclear Microprobe Analysis of Lead Profiles in Crocodile Bones, Nucl. Inst. Meth B210 (2003) 330-335
N. P. Bhatia, K.B. Walsh, I. Orlic, R. Sigele, Nanjappa Ashwath and A. J.M. Baker, Studies on spatial distribution of nickel in fruit of metal hyperaccumulator Stockhoustia tryonii, using nuclear microprobe (micro-PIXE) and EDXS techniques, Functional Plant Biology 31, 1061-1074 (2004)
Naveen P. Bhatia, Ivo Orlic, Rainer Siegele, Nanjappa Ashwath, Alan J. M. Baker and Kerry B. Walsh, Elemental mapping using PIXE shows the main pathway of nickel movement is principally symplastic within the fruit of the hyperaccumulator Stackhousia tryonii, New Phytologist, 160 Page 479, 2003

Sve publikacije, do 2016 (PDF


ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

Tijekom svoje znanstvene karijere specializirao se u nekoliko znanstvenih disciplina:
 
·      XRF ili X-ray fluorescence spectroscopy,
·      PIXE ili Particle Induced X-ray Emission spectroscopy,
·      Nuklearna i Sinhrotronska Mikroanaliza.
 
U svim gore spomenutim analitičkim tehnikama radio na razvoju metodologije i primjene ovih analitičkih tehnika a posebno na razvoju softvera i data baza potrebnih za usavršavanje kvantitatvne analize i primjene ovih tehnika u analizi aerosola, sedimenata, raznim biološkim i drugim aplikacijama.
 
Učestvovao na 50-tak međunarodnih znanstvenih skupova i publicirao preko 100 znanstvenih radova (više u CV-u).
 

RADNO ISKUSTVO

Eksperimentalni nuklearni fizičar sa trideset godina radnog iskustva od toga preko dvadeset godina provedenih u inozemstvu. Radio na institutima i sveučilištima u Europi, Aziji i Australiji i Sjevernoj i Južnoj Americi.
 
Više u životopisu - Curriculum vitae (.pdf)
 
 
.