Tatjana Mužik

   Tatjana Mužik, mag. oec.
   voditeljica Ureda pročelnika

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured: O-010
   Telefon: 584 600
   E-mail: tatjana.muzik@phy.uniri.hr

   
   

OBRAZOVANJE

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
smjer Management
Magistra ekonomije

Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka-Ekonomistica

RADNO ISKUSTVO

23/11/2004.- 07/10/2005. Programer, Eidos d.o.o. Informatički inžinjering

08/10/2005.-30/06/2006. Financijski referent, Teracop d.o.o.

04/07/2006.-03/07/2009. Cost Control Engineer, Saipem Mediterranean Services

04/07/2009.- 30/11/2020. Senior Document Controller, Saipem Croatian Branch

11/01/2021.- Voditeljica Ureda pročelnika na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci

OSTALO


 
.