Karlo Mrakovčić

   Karlo Mrakovčić
   asistent

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured: O-004
   Telefon: 584 636
   E-mail: karlo.mrakovcic@uniri.hr

   
     Kolegiji (vježbe):
  • Fizika 1: mehanika
  • Klasična mehanika 1
  • Računalna Fizika
   

KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Srednjoškolsko obrazovanje: Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, matematički smjer
Preddiplomski studij Fizika, Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci, 2017. - 2019.
Diplomski studij Astrofizika i fizika elementarnih čestica, Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci, 2019. - 2021.
 

RADNO ISKUSTVO

Suradnik u odjelu digitalizacije, stručnjak za umjetnu inteligenciju, Valamar Riviera d.d., Poreč, 2021. - 2022.
Asistent, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za Fiziku, 2022. -
 

ZNANSTVENA DJELATNOST

Završni rad: Neuronske mreže u astrofizici, mentor: prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester, 2019.
Diplomski rad: Automatizirana klasifikacija LSST slika korištenjem konvolucijskih neuronskih mreža, mentori: prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester, prof. dr. sc. Željko Ivezić, 2021.
 

ZNANSTVENA PREDAVANJA

2021. Hrvatsko astronomsko društvo, HAD Scientific meeting: Automated Classification of LSST Images Using Convolutional Neural Networks
 

ZNANSTVENA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

2022. gostujući znanstvenik na Sveučilištu u Washingtonu, rad na detekciji kozmičkih zraka na teleskopu Vera Rubin korištenjem umjetne inteligencije
 

PODRUČJE ZNANSTVENOG RADA
  • Astronomija
  • Astročestična fizika
  • Umjetna inteligencija
  • Obrada podataka
 
.