Gabriela Ambrožić


      
 
   izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić
   izvanredna profesorica

   Curriculum vitae (.pdf)     

   Ured: O-013
   Tel. 051 584 632
   E-mail: gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr
 
     Kolegiji:

   Preddiplomski studij Fizika, smjer Znanost o           okolišu:

    - Opća kemija
    - Organska kemija
    - Analitička kemija

   Preddiplomski studij Fizika, smjer Fizika

    - Opća kemija
 

ZNANSTVENI, NASTAVNI I STRUČNI RAD

Detalji o znanstvenom, nastavnom i stručnom radu, mogu se pronaći na portfelju UNIRI:
https://portal.uniri.hr/Portfelj/Index/2298


ZNANSTVENI RADOVI I PATENTI

Popis svih znanstvenih radova i patenata može se pogledati ovdje.


ZNANSTVENA DJELATNOST I INTERESI

Sinteza i karakterizacija polimernih nanokompozita i hibridnih materijala s baktericidnim svojstvima. Sol-gela sinteza i karakterizacija anorganskih nanočestica. Sinteza i karakterizacija tekućih kristala za primjenu u optičkim uređajima. Sinteza i karakterizacija polimera za kontrolirano otpuštanje terapijskog lijeka. Sinteza i karakterizacija fluorofornih markera za primjenu u medicinskoj dijagnostici. Studije vezanja vodika u polimernim i biološkim sustavima. Sinteza hibridnih organskih/anorganskih materijala za pročišćavanje vode.


POVEZNICE:

 
.