Kontakt

Doktorski studij Fizika

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

 
Ulica Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka, Hrvatska
 
Tel.: +385 51 584 600
Fax: +385 51 584 649
 

 

Voditeljica doktorskog studija

prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester
 

Zamjenik voditeljice doktorskog studija

izv. prof. dr. sc. Marin Karuza

Službenu dokumentaciju i upite potrebno je uputiti isključivo na e-mail adresu dr.studij@phy.uniri.hr.
 
.