Obavijesti

Obranjen doktorski rad na doktorskom studiju Fizika

Objavljeno 23. 7. 2024.
Nikola Šegedin, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika, Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, obranio je doktorski rad pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Slavena Jurkovića i komentorstvom doc. dr. sc. Hrvoja Hršaka i izv. prof. dr. sc. Sanje Dolanski Babić u utorak, 23. srpnja 2024. godine. Naziv doktorskog rada je "Determination of field output factors and volume averaging correction factors for different detectors in narrow Co-60 beams".

Najava seminara doktoranda Patricka Seleša

Objavljeno 10. 7. 2024.
Doktorand Patrick Seleš s Instituta za fiziku u Zagrebu održat će u srijedu, 17. srpnja 2024. godine, seminar pod naslovom "Roadmap for Borophene: Synthesis challenges and Potential Applications". Predavanje će biti održano u 11:00 na Fakultetu fizike Sveučilišta Duisburg-Essen u Njemačkoj, a moći će se pratiti i online putem sljedeće poveznice.

Najava seminara doktoranda Josipa Jakovca

Objavljeno 10. 7. 2024.
Doktorand Josip Jakovac s Instituta za fiziku u Zagrebu održat će u četvrtak, 11. srpnja 2024. godine, seminar pod naslovom "Quasi-particle properties of excited electrons/holes in doped graphenes". Predavanje će biti održano u 10:00 u predavaonici 1. krila Instituta za fiziku u Zagrebu, a moći će se pratiti i online putem sljedeće poveznice.
 

Obrana doktorskog rada

Objavljeno 3. 7. 2024.
Fakultet za fiziku Sveučilišta u Rijeci najavljuje da će Nikola Šegedin braniti doktorski rad pod nazivom "Determination of field output factors and volume averaging correction factors for different detectors in narrow Co-60 beams" u utorak, 23. srpnja 2024. u 11:00 u predavaonici O-029. Obrana će se moći pratiti uživo, te putem Google meet poveznice: https://meet.google.com/oee-omzf-qmk. Obrana će biti na engleskom jeziku, otvorena je za javnost, i nije potrebna prethodna najava za praćenje. Kompletan dokument disertacije dostupan je putem poveznice.

Obranjen doktorski rad na doktorskom studiju Fizika

Objavljeno 13. 6. 2024.
Mario Pecimotika, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika, Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, obranio je doktorski rad pod mentorstvom doc. dr. sc. Saše Mićanovića i komentorstvom doc. dr. sc. Daria Hrupeca u srijedu, 12. lipnja 2024. Naziv doktorskog rada je "The Effects of Clouds on the Reconstruction of Gamma-ray-induced Air Showers Observed with CTA Telescopes".
 
.