Prijave za upis

Upis na doktorski studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku, raspisuje
 

Natječaj za upis na poslijediplomski (doktorski) studij Fizika


iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Fizika, u akademskoj godini 2023./2024.


Fakultet za fiziku upisuje do 10 studenata na Doktorski studij Fizika.


Studij se izvodi na engleskom jeziku.


Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.


Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti u području prirodnih znanosti, znanstvenom polju Fizika (dr. sc. natur.).


Školarina iznosi 7.400,00 kn / 982,15 eura po akademskoj godini, odnosno 22.200,00 kn / 2.919,71 eura ukupno i može se uplatiti u cijelosti prilikom upisa na studij ili u tri rate koje se uplaćuju prilikom upisa svake od tri godine studija. Predviđeno trajanje studija je četiri godine, a može se produljiti do šest godina.


Troškovi upisnine za studente prve godine studija iznose 380,00 kn / 50,43 euradok za studente viših godina studija iznose 300,00 kn / 39,81 eura. Upisnina se plaća svake kalendarske godine tijekom trajanja studija.


Preduvjet za upis na studij je:

završen sveučilišni diplomski studij.

Odabir studenta za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o doktorskim studijima Sveučilišta u Rijeci i na temelju njega donesenim provedbenim propisima.

Uz prijavu na natječaj na obrascu Dr-O1 Application for Admission in Doctoral Study in Physics (Prijava za upis na doktorski studij Fizika) koji se nalazi na mrežnim stranicama studija (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij.html) pristupnik je dužan dostaviti sljedeće priloge (ako službeni dokumenti nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku mora se priložiti i ovjereni prijevod na jedan od ta dva jezika):

1. Dokaz o potrebnim kvalifikacijama:

- preslika diplome na diplomskom i preddiplomskom studiju,

- službeni prijepis ocjena diplomskog i preddiplomskog studija,

- prosječna ocjena diplomskog i preddiplomskog studija,

- naslov i ocjena diplomskog rada.

2. Curriculum vitae (u formi European CV) napisan na engleskom jeziku u kojem kandidat, uz osnovne podatke, prezentira dosadašnje profesionalno i akademsko iskustvo – ako postoji:

- dokaz o profesionalnom osposobljavanju u području doktorskog studija Fizika,

- dokaz o znanstvenim publikacijama,

- dokaz o sudjelovanju na međunarodnim znanstvenim skupovima,

- dokaz o studentskim nagradama, održavanju nastave i demonstraturama na visokoškolskoj ustanovi.

3. Izjava osobe u znanstvenom zvanju da je voljna mentorirati studenta na doktorskom studiju Fizika. Izjava mora biti potpisana i mora sadržavati punu kontaktnu informaciju o predloženom mentoru (puna adresa institucije zaposlenja, telefon, e-mail).

4. Preporuka najmanje jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju koju, potpisanu, znanstvenik poštom ili e-mailom (dr.studij@phy.uniri.hr) dostavlja Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za fiziku.

5. Motivacijsko pismo (do 500 riječi) napisano na engleskom jeziku u kojem pristupnik obrazlaže:

- koji je diplomski studij završio i kako je s njime zadovoljan,

- kojim se područjem fizike želi baviti i zašto ga ono zanima,

- što ga je motiviralo za prijavu na doktorski studij Fizika u Rijeci i što od njega očekuje,

- popis kolegija iz kojeg kandidat planira napraviti odabir pri upisu (može biti širi popis)

- koja ga područja znanosti, osim izabranog područja fizike, još zanimaju.

6. Ukoliko se pristupnik natječe za doktorski studij Fizika u dijelu radnog vremena potrebno je priložiti kratko obrazloženje za takav odabir.

7. Pristupnici čiji studij plaća pravna osoba prilažu Izjavu o načinu financiranja doktorskog studija koju potpisuje čelnik ustanove koja je spremna financirati studij.
 

Posebno:

Pristupnici koji su stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su prije upisa na studij dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje) izdano od Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci.

Rok za prispijeće prijava je 9. listopada 2023.

Prijava za upis s prilozima dostavlja se na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska

s napomenom: Prijava za upis na doktorski studij Fizika.

O rezultatima upisa kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. S kandidatima koji uđu u uži krug odabira bit će organiziran interview. Sve daljnje informacije vezane uz upis oglasit će se putem web stranica (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij/upis-na-doktorski-studij.html).

Sve informacije o doktorskom studiju Fizika (opis, plan i program, ustrojstvo, Pravilnik i drugi akti i obrasci, te informacije o upisima) mogu se naći na mrežnim stranicama studija (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij.html).

Detaljnije informacije možete zatražiti putem e-maila: dr.studij@phy.uniri.hr.

 
.