Upis

Upisi na doktorski studij Fizika Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za fiziku


Upisi za studente koji prvi put upisuju 1. godinu doktorskog studija Fizika u 2023./2024. akademskoj godini provoditi će se u razdoblju od 23. listopada do 27. listopada 2023. godine.

Naknadni upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Fizika u 2023./2024. ak. godini moguć je do 31. siječnja 2024. godine.

Upisi za ostale studente će se provoditi u razdoblju od 20. studenoga do 24. studenoga 2023. godine.

Početak 2023./2024. akademske godine je 4. prosinca 2023. godine.

Uvjeti za upis na 2. i 3. godinu te ponovni upis godine mogu se naći na sljedećoj poveznici.

 
.