Vijeće doktorskog studija

Članovi Vijeća doktorskog studija Fizika

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku
prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester (voditeljica doktorskog studija)
prof. dr. sc. Gordana Žauhar
prof. dr. sc. Marin Karuza


Institut za fiziku u Zagrebu
dr. sc. Nikša Krstulović
dr. sc. Marko Kralj


Klinički bolnički centar Rijeka
izv. prof. dr. sc. Slaven Jurković
 
.