Otvoreni dan 2019

Otvoreni dan sveučilišnih odjela održao se 9. travnja 2019. u organizaciji Odjela za biotehnologiju, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku i Odjela za matematiku.IZ MEDIJA

FOTOGRAFIJE

 
.