Nositelji kolegija

U nastavku je prikazana tablica s nositeljima kolegija iz fizike.


NOSITELJ KOLEGIJA

KOLEGIJI

   
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Fizički praktikum II
  Fizika III: valovi i optika
  Osnove astronomije i astrofizike
  Popularizacija znanosti
  Povijest fizike
   
prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester Astronomija i astrofizika I
  Moderna fizika II
  Računalna fizika
  Suvremena opažanja u astrofizici
   
prof. dr. sc. Zoran Kaliman Kvantna mehanika
  Teorijska fizika i primjene II
  Osnove kvantne mehanike
  Napredna kvantna mehanika
   
prof. dr. sc. Marin Karuza Eksperimentalne metode u fizici I
  Fizički praktikum III
  Atomska i molekulska fizika
  Praktikum iz strukture tvari
  Eksperimentalne metode u fizici
  Seminar diplomskog rada
   
prof. dr. sc. Gordana Žauhar Medicinska fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
  Fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
   
izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić Opća kemija
  Kemija I
  Kemija II
   
izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg Metodička praksa iz fizike
  Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike
  Metodika nastave fizike I
  Metodika nastave fizike II
  Netradicionalni problemi iz fizike
  Fizika za farmaceute (Medicinski fakultet)
  Uvod u fiziku (Tehnički fakultet)
  Izvannastavne prirodno matematičke aktivnosti (Učiteljski fakultet)
   
izv. prof. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike
  Klasična mehanika I
  Klasična mehanika
   
izv. prof. dr. sc. Aleš Omerzu Fizika čvrstog stanja I
  Fizika čvrstog stanja II
  Fizika čvrstog stanja
  Poluvodiči i primjene
  Napredne laboratorijske vježbe
  Odabrana poglavlja iz elektromagnetizma
   
izv. prof. dr. sc. Robert Peter Fizika II: elektricitet i magnetizam
  Fizika materijala
  Moderna fizika I
  Obrada eksperimentalnih podataka u fizici
  Odabrana poglavlja moderne fizike i strukture materije
   
izv. prof. dr. sc. Iva Šarić Janković Fizički praktikum I
  Mjerenja u fizici
  Fizika (Odjel za biotehnologiju)
  Fizika (Građevinski fakultet)
  Uvodni praktikum iz fizike
   
izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić Astročestična fizika
  Klasična mehanika II
  Simboličko programiranje
  Statistička fizika
  Statistička mehanika
  Odabrana poglavlja matematičkih metoda fizike
  Opća relativnost
   
doc. dr. sc. Tomislav Jurkić Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada
  Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
  Osnove astronomije i astrofizike (2. nositelj)
  Astronomija i astrofizika II
  Praktikum iz elektronike
   
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver Fizički praktikum IV
  Elektronika
  Osnove elektronike
  Stručna praksa
   
doc. dr. sc. Maria Kolympadi Markovic Instrumentalne metode u fizici okoliša
  Zelena sinteza nanomaterijala 
  Ekotoksikologija
   
doc. dr. sc. Nenad Kralj Laboratorijski projekt
  Fizika II (Tehnički fakultet)
   
doc. dr. sc. Diana Mance Fizika atmosfere
  Fizika tla
  Fizika okoliša
  Ekstremni prirodni i društveni događaji
  Fizika (Fakultet dentalne medicine)
  Fizika u dentalnoj medicini (Fakultet dentalne medicine)
  Statistika (Fakultet dentalne medicine)
   
doc. dr. sc. Marina Manganaro Seminar iz fizike na engleskom jeziku
  Astrofizički praktikum 
  Nuklearna fizika
   
doc. dr. sc. Darko Mekterović Eksperimentalne metode u fizici II
  Fizika elementarnih čestica I
  Matematičke metode fizike I
  Matematičke metode fizike II
   
doc. dr. sc. Saša Mićanović Fizika elementarnih čestica II
  Elektrodinamika
  Napredna elektrodinamika
  Napredna računalna fizika
   
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan Fizika I: mehanika
  Seminar iz fizike
  Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike
  Povijest fizike (2. nositelj)
  Popularizacija znanosti (2. nositelj)
  Fizika I (Tehnički fakultet)
  Odabrana poglavlja mehanike
   
Velimir Labinac, v. pred. Osnove matematike
   
Klaudija Lončarić, v. pred. Osnove informatike
   
   
 
.