Završni i diplomski radovi

Prema Pravilniku o diplomskom radu na sveučilišnim diplomskim studijima i o završnom radu na sveučilišnim prijediplomskim studijima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci student odabire temu:

 • za izradu diplomskog rada do 1. veljače tekuće akademske godine (čl. 5. Pravilnika)
 •  
 • za izradu završnog rada najkasnije 30 dana od dana početka 6. semestra (čl. 14. Pravilnika).
Nakon definiranja teme sa studentom, mentor Upravi Fakulteta predaje Zahtjev za prihvaćanjem mentorstva i teme diplomskog/završnog rada na diplomskim/prijediplomskim studijima Fakulteta za fiziku u skladu s Odlukom o postupku odobravanja mentora i teme te o utvrđivanju elemenata postupka obrane diplomskog i završnog rada na sveučilišnim diplomskim i prijediplomskim studijima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Studenti koji planiraju završni/diplomski rad ili dio rada izrađivati izvan prostora Fakulteta za fiziku, trebaju u Ured dekana Fakulteta za fiziku dostaviti Izjavu prije početka rada. 

Studenti koji žele pisati završni/diplomski rad na engleskom jeziku, trebaju predati pisani zahtjev s obrazloženjem te pisanu suglasnost mentora (čl. 9. i čl. 18. Pravilniku o diplomskom radu na sveučilišnim diplomskim studijima i o završnom radu na sveučilišnim prijediplomskim studijima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci).

Pri pokretanju postupka obrane završnog/diplomskog rada (čl. 10., odnosno čl. 19. Pravilniku o diplomskom radu na sveučilišnim diplomskim studijima i o završnom radu na sveučilišnim prijediplomskim studijima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci), student predaje u Ured dekana:

 • Ispunjeni Obrazac za prijavu obrane završnog rada, odnosno Obrazac za prijavu obrane diplomskog rada
 •  
 • Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada s pozitivnim mišljenjem o zadovoljenju uvjeta izvornosti rada (Turnitin)
 •  
 • Uvjerenje Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Rijeci o nepostojanju duga prema istoj
 •  
 • Potvrdu o uplati troškova (podatci o uplati)
 •  
 • Studentsku iskaznicu
 •  
 • Četiri uvezana primjerka završnog/diplomskog rada
 •  
 • Potvrdu Studentske službe da su obavljene sve obaveze prema Fakultetu (potvrda se dobiva u Studentskoj službi prilikom pokretanja postupka obrane i predaje prethodno navedene dokumentacije).
 •  

Napomena: Prije obrane studenti su dužni pohraniti završni odnosno diplomski rad u Repozitorij Fakulteta za fiziku:

Ako je potrebno, studenti se za pomoć oko pohranjivanja mogu javiti u knjižnicu ili na kontakt urednika repozitorija: podruznica.kampus@svkri.hr.

Pri pokretanju postupka završetka studija, a nakon obrane, student treba Studentskoj službi dostaviti ispunjene obrasce: 


Od studentica i studenata Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci očekuje se poštovanje općih normi etičnosti i profesionalnosti u domeni studentskih prava i obaveza sadržanih u Etičkom kodeksu studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci. Povrede studentskih obveza i neispunjavanja obveza te druga pitanja stegovne odgovornosti uređuje Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci.

Svaka upotreba tuđeg teksta ili drugog oblika autorskog djela, kao i upotreba ChatGPT ili bilo kojeg drugog alata čija se funkcionalnost temelji na tehnologiji umjetne inteligencije, bez jasnog i nedvosmislenog navođenja izvora, smatra se povredom tuđeg autorskog prava i načela akademske čestitosti te predstavlja tešku povredu studentskih obveza i za sobom povlači stegovnu odgovornost i stegovne mjere sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.


U akademskoj godini 2022./2023. obrane završnih i diplomski radova koje se održavaju u jesenskim rokovima studenti prijavljuju na Studomatu kao ispit iz završnog/diplomskog rada za rok koji je otvoren na prvi radni dan u tjednu u kojem se održava obrana:

 • 4. 9. 2023. za obrane završnih i diplomskih radova u tjednu 4. - 8. rujna 2023.
 •  
 • 11. 9. 2023. za obrane završnih i diplomskih radova u tjednu 11. - 15. rujna 2023.
 •  
 • 18. 9. 2023. za obrane završnih i diplomskih radova u tjednu 18. - 22. rujna 2023.
 •  
 • 25. 9. 2023. za obrane završnih i diplomskih radova u tjednu 25. - 29. rujna 2023.
 
.