Osiguravanje kvalitete

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Fakulteta za fiziku definiranim u Strategiji razvoja Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 2018.-2020. utvrđuje se


POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE


Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:
  • unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete (SOK) na Odjelu za fiziku (OF) utemeljenog na sveučilišnim kriterijima, tj. europskim i nacionalnim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, koji će doprinijeti stjecanju studentskih kompetencija u skladu s potrebama društva
  • aktivno uključivanje u SOK svih djelatnika  OF, tj. uprave, nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata, te vanjskih suradnika
  • poticanje znanstvene produkcije i razvijanje studijskih programa utemeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima djelatnika OF, a u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), koji će doprinijeti aktivnoj ulozi OF u razvoju lokalnog gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje, te stvaranje poticajnog okruženja za znanstveni rad, učenje i poučavanje na OF
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada i u skladu s tim periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete OFizv. prof. dr. sc. Marin Karuza
Dekan Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci   
Cilj Sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci i glasi: 

Cilj Sustava za kvalitetu je promicanje kulture kvalitete i razvoj institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete te promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja OF.


ČLANOVI ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE

     Predsjednica: doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan 
   
     izv. prof. dr. sc. Marin Karuza
     doc. dr. sc. Tomislav Terzić
     Vedran Vujnović, mag. phys. et matech.
     Marijana Majetić, viša tehničarka
     Bruno Pavlić (student)
     Boris Popović (vanjski dionik)

 
.