Sjednice Odbora

Zapisnici sa sjednica Odbora za kvalitetu dostupni su na Share point portalu Odjela za fiziku.


Plan rada Odbora za kvalitetu Odjela za fiziku u vremenskom periodu 2019.-2021.

Djelatnosti koje Odbor za kvalitetu provodi kontinuirano su sljedeće:

 • provođenje samoevaluacije nastavnika Odjela za fiziku
 •  
 • predlaganje kriterija i kandidata za Nagradu za nastavnu izvrsnost Odjela za fiziku u 2018. godini
 •  
 • unaprjeđivanje nastavnih planova i programa
 •  
 • povezivanje s realnim sektorom


Osim navedenog, tijekom vremenskog perioda 2019.-2021., Odbor će poduzimati konkretne akcije vezane uz aktivnosti navedene u Planu aktivnosti sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku za razdoblje 2019. - 2021. Navedene aktivnosti proizlaze iz preporuka navedenih u Izvješću o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, ožujak 2019., kao što su sljedeće:

 • propisivanje dodatnih oblika postupanja u slučaju nezadovoljavajućeg vrednovanja, poput primjene postupka suradničke procjene te programa edukacije nastavnika i/ili savjetovanja nastavnika u Sveučilišnom savjetovališnom centru
 •  
 • uključivanje predstavnika asistenata u sastav Odbora za kvalitetu
 •  
 • uvođenje sustava suradničke procjene (peer review) kao korisnog alata za unaprjeđivanje kvalitete rada nastavnika
 •  
 • uvođenje evidencija o održanoj nastavi
 •  
 • uvođenje studentskih evaluacija u papirnatom obliku u slučaju kada online sustavom nije generiran dovoljan broj ispunjenih anketa, a potrebne su za institucijsku ocjenu rada nastavnika


Prilikom provedbe i unaprijeđivanja svih aktivnosti, Odbor za kvalitetu koristi rezultate ispitivanja zadovoljstva studenata, nastavnika, i ne-nastavnog osoblja, provedenih od strane Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci:Na temelju provedenih analiza zadovoljstva studenata i djelatnika, Odbor za kvalitetu Odjela za fiziku je sastavio prijedlog aktivnosti/mjera za poboljšanja lošije ocijenjenih segmenata:

 
.