Potpore Sveučilišta u Rijeci


POTPORE SVEUČILIŠTA U RIJECI 2019. -

NOSITELJ PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

  Prof. dr. sc. Mladen Petravić   Napredni filmovi metalnih oksida za pojačanu   fotokatalitičku aktivnost
  Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester  Kvantna teorija polja, gravitacija i unifikacija sila
  Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić  Aktivnost Sunca i zvijezda
 Istraživanje strukture svemira zemaljskim i   svemirskim teleskopima
 Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem   termokromatskih materijala 
 Priprema poroznih tankoslojnih materijala za   pročišćavanje vode tehnikom depozicije atomskih   slojeva (ALD) – stimulativna potpora
 Istraživanje studentskog konceptualnog   razumijevanja mikroskopskih modela u t   termodinamici razvoj suvremenih metodičkih alata
 nKDA - Napredna Kinetička Detekcija Astročestica 

POTPORE SVEUČILIŠTA U RIJECI 2014. - 2018.

NOSITELJ PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

  Prof. dr. sc. Mladen Petravić   Modifikacija površina i kontrola defekata za nove   primjene naprednih funkcionalnih materijala
 Istraživanje strukture svemira optičkim i   Čerenkovljevim teleskopima
 Teorijsko istraživanje medudjelovanja fotona s helijem    i pozitronijem
 Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila
  Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić  Sunčeva rotacija i fotometrija promijenjivih zvijezda
 Kinetička detekcija astročestica
 Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s   tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)
 
.