Laboratorij za pretražnu elektronsku mikroskopiju

Zajednički Laboratorij Odjela za fiziku i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u RijeciProstorija: O-119, O-120

Tel: +385 (051) 584 617   

  


   V. D. VODITELJA LABORATORIJA

    doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

    e-mail: ijelov@phy.uniri.hr


   Ured: O-115
   Tel: (051) 584 
 607
    Curriculum vitae (.pdf)


  

 SURADNICI LABORATORIJA
 

 
 
 

doc. dr. sc. Iva Šarić
ISTRAŽIVANJA

PUBLIKACIJE LABORATORIJAKAPITALNA EKSPERIMENTALNA OPREMAPretražni elektronski mikroskop (Scanning Electron Microscope, SEM)

                            Oprema za pripremu SEM uzoraka