ZBIRKA DIGITALNIH SADRŽAJA

za nastavu fizike i prirodoslovlja

O zbirci

Zbirka digitalnih sadržaja za nastavu fizike i prirodoslovlja nastala je s namjerom organizacije sadržaja realiziranih na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, koji su oblikovani za mogućnost primjene inovativnih oblika nastave i metoda poučavanja u virtualnom okruženju (npr. station rotation modela, koji podrazumijeva uključivanje svih učenika u rotacije online aktivnosti i aktivnosti u učionici i modela obrnute učionice (flipped classroom), koji podrazumijeva postavljanje učenika/studenta u prvi plan, na način da se kod kuće upoznaju s teorijskim dijelom gradiva i uputstava za izvođenje pokusa, oslobađajući vrijeme u učionici/praktikumu za izvođenje eksperimenata, promišljanje o njima i debatu s kolegama). Zbirka digitalnih sadržaja namijenjena je učenicima, studentima i nastavnicima fizike u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Specifičnost ove Zbirke očituje se u obuhvaćanju edukacijskih sadržaja za e-okruženje s mogućnošću dugogodišnje primjene na svim razinama obrazovanja, npr. u nastavi: a) fizike u visokoškolskom obrazovanju na studijskim programima Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci i drugim studijima fizike u Republici Hrvatskoj; b) fizike u osnovnim i srednjim školama; c) razrednoj nastavi kao dopunski sadržaji iz prirodoslovlja. Potencijal Zbirke, osim primjene u visokoškolskoj nastavi, jest i stručno usavršavanje učitelja i nastavnika fizike osnovnih i srednjih škola kojima se ovime daje know-how. Glavni izazov koji bi se mogao riješiti korištenjem ove Zbirke, uslijed prebacivanja dijela demonstracijskih eksperimenata u e-okruženje, jest rješavanje problema nerijetko nedostajućih sredstava za izvođenje pokusa u osnovnim i srednjim školama.

Zbirka digitalnih sadržaja za nastavu fizike i prirodoslovlja nastala je u sklopu Istraživačko - razvojnog projekta Sveučilišta u Rijeci u obrazovanju UNIRI CLASS - programska linija A2: Digitalno građanstvo - inovacije u učenju i poučavanju (šifra projekta: A2-21-1527; voditeljica: doc. dr. sc. I. Poljančić Beljan; suradnici: prof. dr. sc. R. Jurdana - Šepić, izv. prof. dr. sc. N. Erceg, V. Labinac, v. pred., K. Lončarić, pred. i L. Sutlović, univ. bacc. phys.). Mrežno sjedište je izradila alumna Fakulteta za fiziku Laura Sutlović u sklopu kolegija “Diplomski rad” pod mentorstvom prof. dr. sc. Rajke Jurdana-Šepić uz komentorstvo doc. dr. sc. Ivane Poljančić Beljan.


Mnogi digitalni sadržaji realizirani/snimljeni su tijekom Covid – 19 pandemije kada je nastavu, pa i praktikumsku, trebalo organizirati u hibridnom modelu.
Ljubomir Špirić, viši laborant na Fakultetu za fiziku, snimio je demonstracijske pokuse koji se koriste u nastavi nekoliko kolegija i praktikumima (posebno metodičke skupine) Fakulteta za fiziku. Opisi i snimke se nalaze na mrežnim stranicama 'Mehanika', 'Magnetizam i elektromagnetizam' te 'Električna struja'.

Tijekom akademske godine 2020./2021. i akademske godine 2021./2022. studenti 5. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci su u sklopu kolegija 'Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti' snimali izvođenje odabranih pokusa koristeći priručna sredstva. Opisi i snimke se nalaze na mrežnim stranicama 'Pokusi iz prirodoslovlja 1' i 'Pokusi iz prirodoslovlja 2'.

Snimke pokusa stručno su redaktirane, odnosno recenzirane od strane prof. dr. sc. R. Jurdane - Šepić, izv. prof. dr. sc. N. Erceg, doc. dr. sc. I. Poljančić Beljan i K. Lončarić, pred. Snimke pokusa uredila je i pripremila za postavljanje na mrežne stranice L. Sutlović, univ. bacc. phys. Objavljivanje mrežnog sjedišta organizirali su i proveli V. Labinac, v. pred. i K. Lončarić, pred.


Zanimljivi sadržaji

Mrežna stranica sadrži i poveznice na druge digitalne sadržaje i mrežne stranice nastale na Odjelu za fiziku u sklopu kolegija 'Računalo u nastavi fizike'.

Mrežnu stranicu 'Kartezijev ronilac' izradio je Mate Žilić.
Mrežnu stranicu 'Tlak zraka' izradila je Marija Čargonja.
Mrežnu stranicu 'Velike i male molekule' izradila je Marija Bervida.
Mrežnu stranicu 'Sraz kuglica' izradila je Ivana Blaškan.
Mrežnu stranicu 'Dva balona' izradila je Ivana Gaće.


Zanimljive sadržaje možete pogledati i na sljedećim poveznicama:

Hiša eksperimentov, Ljubljana
Exploratorium, San Francisco
Science center NEMO, Amsterdam
Science museum, Boston
Hokus pokus fizika – virtualne radionice Hrvatskog fizikalnog društva
Courseware Povijest fizike


Literatura

Skripte praktikuma Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Jurdana-Šepić R., Milotić B., Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet u Rijeci, 2001.
Milotić B., Jurdana-Šepić R., 101 pokus iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
Rukavina, S., Milotić, B., Jurdana-Šepić, R., Žuvić-Butorac, M., Ledić, J., Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem, Zlatni rez, Rijeka, 2010.
Wood, W. R., Mechanics FUNdamentals, FUNtastic Science Activities for Kids, McGraw-Hill, New York, 1997.
Churchill R.E., Loeschnig L., Mandell, M., 365 Simple Science Experiments with Everyday Materials, 1997.
Mrežno sjedište 'pokusara'
Mrežno sjedište 'Hrvatska enciklopedija'


ZBIRKA DIGITALNIH SADRŽAJA ZA NASTAVU FIZIKE

Sljedeće poveznice vode na stranice s pokusima iz područja: 'Električna struja', 'Magnetizam i elektromagnetizam', 'Mehanika' te 'Pokusi iz prirodoslovlja'. Za svaki su pokus navedena nastavna ili priručna sredstva te upute za izvođenje. Za lakše kretanje po stranici možete koristiti padajući izbornik 'Sadržaj zbirke'.

Električna struja

Pokuse iz elektriciteta i strujnih krugova izvodi laborant Ljubomir Špirić.

Električna struja
Magnetizam i elektromagnetizam

Pokuse iz magnetizma i elektromagnetske indukcije izvodi laborant Ljubomir Špirić.

Magnetizam i elektromagnetizam

Mehanika

Pokuse iz mehanike izvodi laborant Ljubomir Špirić.

Mehanika

Pokusi iz prirodoslovlja

Pokuse izvode studenti kolegija 'Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti'.

Pokusi iz prirodoslovlja 1

Pokusi iz prirodoslovlja 2

Poveznice na interaktivne simulacije

 • Portfolio name
  Interaktivne simulacije iz fizike
 • Portfolio name
  Myphysicslab
 • Portfolio name
  oPhysics
 • Portfolio name
  Physicsclassroom
 • Portfolio name
  Merlot repozitorij
 • Portfolio name
  Fowler's Physics Applets
 • Portfolio name
  Interactive Java Tutorials
 • Portfolio name
  Fizika u školi