CERN Masterclass 2024
powered by FIZRI
HVALA NA SUDJELOVANJU!!!

GALERIJA RI 2024

GALERIJA PU 2024

GALERIJA GSŠJD 2024

GALERIJA RI 2023

International Masterclass
in Particle Physics

Bavite se pravom znanosti na jedan dan

U okviru međunarodnih majstorskih tečajeva svaki Masterclass je jednodnevna aktivnost koja se odvija na sveučilištu ili surađujućoj instituciji. Istraživači pozivaju srednjoškolce u dobi od 15 do 19 godina na pravi znanstveni poduhvat. Uz nekoliko uvodnih znanstvenih predavanja, temeljna je aktivnost analiziranje stvarnih podataka iz CERN-a, koje su osigurali eksperimenti ATLAS, CMS, LHCb i ALICE.

Predavači Raspored aktivnosti

Predavanja, demonstracijski pokus, interaktivna radionica.

Video konferencija sa znanstvenicima sa CERN-a i drugim školama

Ponovite otkrivanje Higgsovog bozona!

Organizatori i predavači

Članovi Fakulteta za Fiziku, Sveučilište u Rijeci

Darko Mekterović

doc. dr. sc.

Karlo Mrakovčić

PhD student

Raspored aktivnosti